Proiect pentru concursul Reabilitare vestigii arheologice Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt – valorificare urbanistică

Autor: arh. A. Gheorgiescu
Coautor: arh. A. Berdan