Author Archives: iulian

Procesul Verbal al Conferinței Teritoriale ordinare a OAR Iași, din data de 27.05.2022

Lista câștigătorilor Bienala de Arhitectură Iași / Regionala de Arhitectură Moldova – RAM 2022

C O M U N I C A T referitor la organizarea Conferinței Teritoriale a O.A.R. – Filiala Iași 2022

COMUNICAT Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (CTATU) din cadrul Primăriei Municipiului Iași

Procese verbale şedinţe GL preşedinţi filiale 21 ianuarie şi 25 martie 2020

COMUNCAT

FESTIVAL DE ARHITECTURĂ 25-26 MAI 2018

CONFERINŢA FILIALEI IAȘI
A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

Organizarea Conferinței Teritoriale a O.A.R. Filiala Iași / Aprilie 2018

Arc en Ciel S.R.L. angajează arhitect

In memoriam arhitect DAN SERGIU HANGANU

Regionala de Arhitectură Moldova – R.A.M. 2017