Conferinta Teritoriala Extraordinara a O.A.R. – Filiala Iaşi-Vaslui – 21 noiembrie 2014

C O M U N I C A T
referitor la organizarea Conferintei Teritoriale Extraordinare a O.A.R. – Filiala Iaşi-Vaslui în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Filialei Teritoriale Iaşi-Vaslui si Hotărârii Consiliului Teritorial nr. 4 din 30.09.2014.

Se convoacă Conferinţa Teritorială Extraordinară a filialei,
vineri 21 noiembrie 2014, ora 17,00.
Conferinţa se va desfăşura la sediul filialei.

Condiţii de desfăşurare a conferinţei:
– cvorum necesar: 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot;
– au drept de vot toţi membrii filialei care au cotizaţia plătită la zi, chiar dacă au dreptul de semnătură suspendat. Ceilalţi membri pot participa la conferinţă, dar nu au drept de vot;
– în cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar de 2/3, conferinţa se reprogramează sâmbătă 22 noiembrie 2014, ora 10,00 la sediul filialei, situaţie în care cvorumul trebuie să fie de ½ +1 din numărul membrilor cu drept de vot;

Ordinea de zi a Conferinţei teritoriale cuprinde în principal:
– alegerea preşedintelui filialei;
– alegerea unui membru in consiliul teritorial (in cazul in care presedintele va fi ales dintre membrii actuali ai consiliului teritorial.

Calendar de organizare şi desfăşurare:
– 3 noiembrie 2014, termen de postare pe site-ul fililalei a documentelor ce se vor prezenta şi adopta la Conferinţa teritorială;
Orice documente care se doresc a fi discutate şi adoptate de către Conferinţa Teritorială pot fi întocmite şi susţinute de oricare dintre membrii filialei, cu condiţia ca acestea să fie de competenţa Conferinţei Teritoriale, conform Regulamentului filialei şi să fie transmise la secretariat până la data de 13 noiembrie 2014.

– 13 noiembrie 2014, termen până la care toţi membrii filialei pot formula amendamente la documentele Conferinţei teritoriale, în formă scrisă, motivate în drept şi în fapt, să fie transmise secretariatului în timp util şi semnate;

Documentele vor fi supuse analizei Colegiului Director şi adoptate de Consiliul Teritorial conform procedurii din Regulamentul filialei.

– 14 noiembrie 2014, termen limită de depunere a candidaturilor (pe baza formularelor anexate, completate şi înregistrate la secretariat)

Nu pot fi aleşi în acelaşi for de conducere a filialei, membrii care au exercitat deja 2 mandate consecutive, care nu au depus candidaturile în termenul stabilit sau au avut sancţiuni conform Regulamentului.

– 14 noiembrie 2014, termen de anunţare, la sediul filialei şi pe site, a formei finale a documentelor ce vor fi prezentate spre adoptare la Conferinţa Teritorială Extraordinara şi care vor cuprinde:
– ordinea de zi,
– tabelul cu membrii filialei care au drept de vot,
– lista candidaţilor pentru forurile de conducere,
– toate documentele ce se vor adopta în cadrul Conferinţei.

Notă:
– pentru buna desfăşurare a Conferinţei teritoriale extraordinare vă rugăm să respectaţi în totalitate cele de mai sus, care sunt în concordanţă cu Hotărârea Consiliului teritorial, precum şi cu Regulamentul filialei Iaşi – Vaslui;

Preşedinte interimar,
Arh. Liviu Suveica

Secretar general,
Alexandra Morariu