Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Teritorială Iaşi, Angajeaza Secretar.

APLICA

Secretar
Candidatul ideal:

- Să fie absolvent al învăţământului superior de lungă durată
- Cunoştinţe operarare PC şi a resurselor electronice
- Aptitudini de comunicare
- Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
- Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu oamenii

Descrierea jobului:

- Asigură funcţionarea administrativă a filialei
- Asigură secretariatul comisiilor de specialitate
- Asigură logistic şi relaţional reprezentarea filialei faţă de terţi
- Asigură fluxul informaţional şi comunicarea între filială şi membri, filială şi O.A.R., comisiile alese ale filialei şi grupurile de lucru teritoriale
- Organizează evenimente, asigură protocolul
- Efectuează lucrări de contabilitate primară

Descrierea companiei:

Ordinul Arhitecţilor din România este organizaţia profesională a arhitecţilor, înfiinţat în baza legii 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
a) protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism;
b) urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei, cu respectarea codului deontologic al acesteia;
c) propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării lor;
d) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale;
e) acordă arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi dreptul de semnătură şi gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor.
f) iniţiază şi sprijină înscrierea în circuitul naţional şi internaţional al operelor de arhitectură valoroase;
g) organizează şi susţine expoziţii de arhitectură, editează cataloage, albume şi reviste de specialitate şi acordă premii;
h) contribuie la promovarea programelor de conservare şi punere în valoare a patrimoniului arhitectural ca element major al politicilor naţionale şi locale în domeniul culturii, protecţiei mediului şi amenajării teritoriului;
i) iniţiază şi sprijină programe naţionale de creştere a calităţii vieţii prin mijloacele oferite de domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului şi alinierea la normele europene specifice;
j) cooperează cu alte organisme şi asociaţii profesionale din domenii complementare arhitecturii şi urbanismului.

APLICA