Bienala de arhitectură Iaşi

Puteti descarca varianta .doc a acestui document aici.

La concurs pot participa arhitecţii membrii ai Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Iaşi-Vaslui, cu lucrări finalizate şi recepţionate în perioada 01 ianuarie 2006– 31 decembrie 2008.

1. Structurarea concursului pe sectiuni tematice :

– secţiunea 1 : locuinte individuale şi colective;
– sectiunea 2 : construcţii social – culturale, comerciale şi birouri si de cult;
– secţiunea 3 : construcţii industriale, show room – uri;
– secţiunea 4 : urbanism;
– secţiunea 5 : restaurari, reabilitare arhitecturală.

2. Premii :

– pentru fiecare secţiune se va acorda un premiu si o mentiune.

3. Calendarul concursului :

– anunţarea oficialǎ a lansǎrii concursului : 18 februarie 2009.
– termenul de înscriere la concurs : 27 februarie 2009, ora 14.

Inscrierea se va face la sediul Filialei Iaşi a O.A.R. din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.4, bloc 4, demisol, prin completarea unui formular pentru fiecare proiect in parte, care va cuprinde :
– numele şi prenumele arhitectului proiectant;
– numarul de inscriere in tabloul arhitectilor;
– denumirea lucrǎrii şi a secţiunii la care se face inscrierea proiectului, cu specificarea datei finalizǎrii şi a elementelor de identificare a acestuia (beneficiar, amplasament, data finalizǎrii lucrǎrilor de execuţie şi a recepţionǎrii acestuia, etc);
– denumirea firmei în cadrul căreia s-a întocmit proiectul;
– numarul de planse alocate fiecarui proiect.

– componenţa juriului se va anunta : 15 martie 2009
– depunerea CD- urilor cuprinzand plansele fiecarui proiect in format “jpg” (in vederea listarii de catre organizatori) : 30 aprilie 2009
– jurizarea : 15 – 16 mai 2009
– expoziţie proiecte participante: mai – iunie 2009
– premierea concurentilor in cadrul vernisajului expozitiei mai – iunie 2009

4. Condiţii de particiare :

– membru al Ordinului Arhitectilor din România – Filiala Iaşi, având cotizaţia plǎtitǎ la zi pe anul 2009;
– se vor prezenta planuri, secţiuni reprezentative, faţade din proiect, precum şi imagini ale lucrǎrii finalizate, intr-o compozitie unitar conceputa;
– lucrǎrile se vor prezenta pe format 90 x 120 cm, pe verticalǎ, avand ca suport “imaginea in format digital” pusa la dispozitie de catre organizatori odata cu inscrierea la concurs;
– fiecare proiect va fi prezentat pe maxim două formate;
– grafica şi compoziţia pieselor componente sunt la latitudinea participanţilor;
– fiecare proiect se va preda in format digital “jpg”, pe cate un CD fiecare, in vederea listarii pentru expunere.

5. Locaţia expozitiei si premierea :

– Iasi (se va stabili functie de gradul de ocupare al spatiilor de expozitie).

6. Juriul :

– va fi format din 6 arhitecţi, preşedinte şi 5 membrii O.A.R.din Iaşi şi din ţară , cu experienţǎ în arhitecturǎ, urbanism, restaurǎri. Preşedintele Filialei Iaşi a O.A.R. va face parte obligatoriu din juriu, iar în situaţia în care acesta va participa la concurs, din juriu va face parte unul dintre vicepreşedinţii care nu participǎ la concurs.
– membrii juriului vor fi desemnati de Comitetul Director al Filialei Iasi a O.A.R
– membrii juriului vor desemna un preşedinte (care nu va putea fi reprezentantul O.A.R. Filiala Iasi).
– membrii juriului vor stabili criteriile de jurizare.
– fiecare membru al juriului are dreptul la un vot, iar in caz de balotaj, votul preşedintelui juriului este determinant.

Vicepresedinte O.A.R. Filiala Iasi
arh. George Carapanu

FORMULAR DE INSCRIERE

“BIENALA DE ARHITECTURA – IASI”

Numele şi prenumele arhitectului proiectant………………………………………………………………………
Numarul de inscriere in tabloul arhitectilor…………………………………………………………………………
Denumirea proiectantului general / arhitectura……………………………….. / ………………………………
Date de identificare a lucrarii:
– denumirea lucrǎrii ……………………………………………………………………………………………..
– amplasament……………………………………………………………………………………………………..
– data finalizarii lucrarii / receptionarii ………………………………….. / …………………………….
– beneficiarul lucrarii …………………………………………………………………………………………….
Secţiunea la care se face inscrierea proiectului………………………………………………………………….
Numarul de planse 90 x 120 cm. ce vor fi alocate pentru prezentarea proiectului…………………..

……………………………………………………………….
semnatura arhitect