Comisii tehnice

Comisii tehnice

Comisia de disciplina:
  • arh. Iulian Nicolau – preşedinte
  • arh. Roxana Elena Struţ Ştefanovici
  • arh. Sebastian Săvescu
  • arh. Alexandra Sabetay
  • arh. Florin Dimitriu
Comisia de cenzori:
  • expert contabil – Veronica Masgras