ORGANIGRAMA FILIALA IASI


Legenda – cu albastru: compartimentele nou infiintate si posturile nou propuse
Nota:
Număr de posturi existente cu contract individual de muncă – 3, din care două cu studii superioare şi un post cu studii medii
Număr contract de prestări servicii existente – 3, 1 administrator web, 1 jurist şi 1 expert contabil
S-au propus 1 (post) post nou cu contract individual de muncă la compartimentul administrativ
Serviciile: juridic, it/ baza de date administrare site, SSM, pază şi protecţie, resurse umane etc. vor fi realizate pe bază de contracte prestări servicii.
CONSILIUL TERITORIAL
For de conducere ales
COLEGIUL DIRECTOR
For de conducere ales

1. Potrivit prevederilor art.40 alin. (1) din Regulamentul Filialei OAR Iaşi, Conferinţa teritorială aprobă prin hotărâre organizarea aparatului administrativ al filialei
2. Potrivit prevederilor art.35 alin. (1) lit. b din Regulamentul Filialei OAR Iaşi, Colegiul director pregăteşte organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei şi o înaintează Consiliului de conducere teritorial spre avizare.
In sedinţa Consiliului de conducere teritorial din data 24.11.2016 s-a aprobat organizarea aparatului administrativ.
3. Organizarea aparatului administrativ este completarea celei aprobate de Conferinţa teritorială din anul 2010 la care s-a propus un număr de două posturi noi cu contract individual de muncă. Aceste posturi vor fi ocupate etapizat, caz în care cheltuielile generale pentru fiecare din acestea vor fi aprobate anual de Consiliul teritorial. Pentru toate posturile cerinţa obligatorie este ca acestea sa fie ocupate de persoane cu studii superioare.
4. Toate atribuţiile şi competenţele posturilor propuse vor fi stabilite prin contracte individuale de muncă şi în detaliu prin fişele de post, aprobate de preşedintele Filialei teritoriale Iaşi potrivit legii.

Descarca varianta PDF