ADRESA DE INFORMARE PENTRU PRIMĂRII

În urma a numeroase sesizări primite de la colegi arhitecti și a dialogului cu Agenția pentru Protecția Mediului Iași, cu Directia de Sanatate Publica, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean și cu lnspectoratul Județean de Construcții am constatat că numeroase certificate eliberate de primariile din județul lași conțin încă, în contradicție cu prevederile legale, obligativitatea obținerii avizelor D.S.P. și A.P.M. pentru o serie de lucrari prevazute in legea 50/1991 (republicată),

Știri relevante

Anterioară
Următoare