BIENALA DE ARHITECTURĂ – IAŞI 2011

Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Iaşi

organizeaza

BIENALA DE ARHITECTURĂ – IAŞI

La concurs pot participa arhitecţii membrii ai Ordinului Arhitecţilor din Romania – Filiala Iaşi-Vaslui, cu lucrări finalizate şi recepţionate în perioada 01 ianuarie 2009– 31 decembrie 2010.

1. Structurarea concursului pe sectiuni tematice :

 • secţiunea 1 : locuinte individuale şi colective;
 • sectiunea 2 : construcţii social – culturale, comerciale şi birouri si de cult;
 • secţiunea 3 : construcţii industriale, show room – uri;
 • secţiunea 4 : amenajari interioare;
 • secţiunea 5 : restaurari, reabilitare arhitecturala.

2. Premii :

 • pentru fiecare secţiune se va acorda un premiu si o mentiune.

3. Calendarul concursului :

 • anunţarea oficiala a lansarii concursului : 04aprilie 2011
 • termenul de înscriere la concurs : 15 mai 2011, ora 18.

Inscrierea se va face la sediul Filialei Iaşi a O.A.R. din b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.4, bloc 4, demisol, prin completarea unui formular pentru fiecare proiect in parte, care va cuprinde :

 • numele şi prenumele arhitectului proiectant;
 • numarul de inscriere in tabloul arhitectilor;
 • denumirea lucrarii şi a secţiunii la care se face inscrierea proiectului, cu specificarea datei finalizarii şi a elementelor de identificare a acestuia (beneficiar, amplasament, data finalizarii lucrarilor de execuţie şi a recepţionarii acestora, etc);
 • denumirea firmei în cadrul careia s-a întocmit proiectul;
 • numarul de planse alocate fiecarui proiect.

Depunerea CD- urilor cuprinzand plansele fiecarui proiect in format “jpg” (in vederea listarii de catre organizatori) : 15 iunie 2011
Jurizarea : 27 iunie 2011
Expoziţie proiecte participante: 27 iunie – 05 iulie 2011
Premierea concurentilor in cadrul vernisajului expozitiei 27 iunie 2011

4. Condiţii de participare :

 • membru al Ordinului Arhitectilor din România – Filiala Iaşi, având cotizaţia plǎtitǎ la zi pe anul 2011;
 • se vor prezenta planuri, secţiuni reprezentative, faţade din proiect, precum şi imagini ale lucrǎrii finalizate, intr-o compozitie unitar conceputa;
 • lucrarile se vor prezenta pe format 90 x 120 cm, pe verticala, avand ca suport “imaginea in format digital” pusa la dispozitie de catre organizatori odata cu inscrierea la concurs;
 • fiecare proiect va fi prezentat pe maxim doua formate;
  grafica şi compoziţia pieselor componente sunt la latitudinea participanţilor;
 • fiecare proiect se va preda in format digital “jpg”, pe cate un CD fiecare, in vederea listarii pentru expunere.

5. Locaţia expozitiei si premierea :

 • Iasi, salon expo – parter “Mall Moldova”.

6. Juriul :

 • este format din: – arhitect Serban Sturdza, vicepreşedinte O.A.R.,
  arhitect Constantin Gorcea, preşedintele Filialei Nord-Est,
  arhitect Gelu Tudorache, preşedintele Filialei Bacau-Neamt,
  arhitect Sorin Nistor, vicepreşedintele Filialei Iasi.
 • membrii juriului vor desemna un preşedinte (care nu va putea fi reprezentantul O.A.R. Filiala Iasi).
 • membrii juriului vor stabili criteriile de jurizare.
 • fiecare membru al juriului are dreptul la un vot, iar in caz de balotaj, votul preşedintelui juriului este determinant.

Presedinte O.A.R. Filiala Iasi
arhitect George Carapanu

FORMULAR DE INSCRIERE_BIENALA 2011

Știri relevante

Anterioară
Următoare