C O M U N I C A T referitor la organizarea Conferinței Teritoriale a O.A.R. – Filiala Iași 2022

C O M U N I C A T
referitor la organizarea Conferinței Teritoriale a O.A.R. – Filiala Iași în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Filialei Teritoriale Iași și Hotărârii Consiliului Teritorial al O.A.R. – Filiala Iași din 30.03.2022.

Se convoacă Conferința Teritorială a filialei Iași,
vineri 20 mai 2022, ora 16:00.
Conferința se va desfășura la sediul filialei.

Condiții de desfășurare a conferinței:

  • cvorum necesar: prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot;
  • au drept de vot toți membrii filialei, care au cotizația plătită la zi, chiar dacă au dreptul de semnătură suspendat. Ceilalți membri pot participa la conferință, dar nu au drept de vot;

Ordinea de zi a Conferinței Teritoriale cuprinde în principal:

  • alegerea președintelui filialei;
  • alegerea Consiliului Teritorial care va avea 20 membri;
  • alegerea Comisiei de disciplină care va avea 7 membri titulari si 2 supleanți;
  • alegerea Comisiei de cenzori care va avea 2 membri titulari și 2 supleanți,
  • alegerea candidaților pentru Consiliul National al O.A.R. Filiala Iași va avea 7 membri in C.N.
  • alegerea delegației filialei la Conferința Națională a O.A.R. care va avea loc la București în perioada 2 – 3 iulie 2022. Filiala va fi reprezentată de o delegație formată din 27 de membri. Se vor alege și 3 supleanți pentru situații neprevăzute, justificate.
  • rapoartele președintelui, a responsabililor grupurilor de lucru, a comisiilor de disciplină și de cenzori privind activitatea filialei în perioada 2018-2022;
  • adoptarea unui nou Regulament – cadru de Organizare și Funcționare a OAR Iași.

Calendar de organizare și desfășurare:

– 28 aprilie 2022 termen de postare pe site-ul filialei a documentelor ce se vor prezenta și adopta la Conferința teritorială;
Documentele obligatorii care vor fi prezentate în cadrul Conferinței sunt: raportul președintelui, rapoartele grupurilor de lucru întocmite de către vicepreședinți, raportul trezorierului, raportul Comisiei de Disciplina, raportul Comisiei de Cenzori, Regulamentul – Cadru de Organizare și Funcționare a OAR Filiala Iași.

Alte documente care să fie discutate și adoptate de către Conferința Teritorială pot fi întocmite și susținute de oricare dintre membrii filialei, cu condiția ca acestea să fie de competența Conferinței Teritoriale, conform Regulamentului filialei și să fie transmise la secretariat până la data de 20 aprilie 2022.

– 9 mai 2022, termen până la care toți membrii filialei pot formula amendamente la documentele Conferinței teritoriale, în forma scrisă, motivate în drept și în fapt și transmise secretariatului în timp util și semnate;

Documentele vor fi supuse analizei Colegiului Director și adoptate de Consiliul Teritorial conform procedurii din Regulamentul filialei.

– 10 mai 2022, termen limită de depunere a candidaturilor (pe baza formularelor anexate, completate și înregistrate la secretariat) pentru forurile de conducere ale filialei: președinte, Consiliu teritorial, Comisia de disciplină, Comisia de cenzori și pentru Consiliul Național;

Nu pot fi aleși în același for de conducere a filialei, membrii care au exercitat deja 2 mandate consecutive, care nu au depus candidaturile în termenul stabilit sau au avut sancțiuni conform Regulamentului.

– 13 mai 2022, termen de anunțare, la sediul filialei și pe site, a formei finale a documentelor ce vor fi prezentate spre adoptare la Conferința Teritorială și care vor cuprinde:

– ordinea de zi,

– tabelul cu membrii filialei care au drept de vot,

– lista candidaților pentru forurile de conducere,

– lista candidaților pentru comisiile care se aleg,

– toate documentele ce se vor adopta în cadrul Conferinței.

Colegiul Director

rof_avizat_de_consiliul_national_11_06_2018

Hotărârea nr. 5 din 30.03.2022

Regulamentul_cadru_avizat_de_consiliul_national

——————————–

REGULAMENT-OAR-IASI_2022 (Format depus spre avizarea CD OAR)

LISTA MEMBRI DREPT DE VOT mai 2022

ordine de zi vineri, 20 mai 2022

Lista Candidati Filiala Teritorială Iași 2022

Știri relevante

Anterioară
Următoare