COMUNICAT – Conferinta Teritoriala a filialei 29 martie 2014

C O M U N I C A T

referitor la organizarea Conferintei Teritoriale a O.A.R. – Filiala Iasi-Vaslui in conformitate cu  prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Filialei Teritoriale Iasi-Vaslui, Hotararii Colegiului Director al O.A.R. nr. 90/20.01.2014 si Hotararii Consiliului Teritorial al O.A.R. – Filiala Iasi-Vaslui din 29.01.2014.

Se convoaca Conferinta Teritoriala a filialei, sambata 29 martie 2014, ora 10,30.  Conferinta se va desfasura la sediul  filialei.

Conditii de desfasurare a conferintei:

 • cvorum necesar: 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot;
 • au drept de vot toti membrii filialei care au cotizatia platita la zi, chiar daca au dreptul de semnatura suspendat.  Ceilalti membri pot participa la conferinta, dar nu au drept de vot;
 • in cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar de 2/3, conferinta se reprogrameaza sambata 05 aprilie 2014, ora 10,30 la sediul filialei, situatie in care cvorumul trebuie sa fie de ½ +1 din numarul membrilor cu drept de vot;

Ordinea de zi a Conferintei teritoriale cuprinde in principal:

 • alegerea presedintelui filialei;
 • alegerea Consiliului Teritorial care va avea 13 membri;
 • alegerea Comisiei de disciplina care va avea 3 membri permanenti si doi supleanti;
 • alegerea Comisiei de cenzori care va avea 2 membri permanenti si un expert contabil (care este numit) si 2 membri supleanti,
 • alegerea candidatilor pentru Consiliul National al O.A.R.   Filiala va avea 5 membri in C.N.
 • alegerea delegatiei filialei la Conferinta Nationala a O.A.R. care va avea loc la Bucuresti in perioada 28 – 29 iunie 2014.  Filiala va fi reprezentata de o delegatie formata din 16 membri.  Se vor alege si 2 supleanti pentru situatii neprevazute, justificate.
 • rapoartele presedintelui, a responsabililor  grupurilor de lucru, a comisiilor de disciplina si de cenzori privind activitatea filialei in perioada 2011-2014;
 • adoptarea unor documente care sunt de competenta Conferintei teritoriale. 

Calendar de organizare si desfasurare:

 • 26 februarie 2014, termen de postare pe site-ul fililalei a documentelor ce se vor prezenta si adopta la Conferinta teritoriala;

  Documentele  obligatorii care vor fi prezentate in cadrul Conferintei sunt: raportul presedintelui, rapoartele grupurilor de lucru intocmite de catre vicepresedinti, raportul trezorierului, raportul Comisiei de Disciplina, raportul Comisiei de Cenzori.
  Alte documente care sa fie discutate si adoptate de catre Conferinta Teritoriala pot fi intocmite si sustinute de oricare dintre membrii filialei, cu conditia ca acestea sa fie de competenta Conferintei Teritoriale, conform Regulamentului filialei si sa fie transmise la secretariat pana la data de 26 februarie 2014.
 • 07 martie 2014, termen pana la care toti membrii filialei pot formula amendamente la documentele Conferintei teritoriale, in forma scrisa, motivate in drept si in fapt, sa fie transmise secretariatului in timp util si semnate;Documentele vor fi supuse analizei Colegiului Director si adoptate de Consiliul Teritorial conform procedurii din Regulamentul filialei.
 • 19 martie 2014, termen limita de depunere a candidaturilor (pe baza formularelor anexate, completate si inregistrate la secretariat) pentru forurile de conducere a filialei: presedinte, Consiliu teritorial, Comisia de disciplina, Comisia de cenzori si pentru Consiliul National;Nu pot fi alesi in acelasi for de conducere a filialei, membrii  care au exercitat deja 2 mandate consecutive, care nu au depus candidaturile in termenul stabilit sau au avut sanctiuni conform Regulamentului.
 • 22 martie 2014, termen de anuntare, la sediul filialei si pe site, a formei finale a documentelor ce vor fi prezentate spre adoptare la Conferinta Teritoriala si care  vor cuprinde:
  • ordinea de zi,
  • tabelul cu membrii filialei care au drept de vot,
  • lista candidatilor pentru forurile de conducere,
  • lista candidatilor pentru comisiile care se aleg,
  • toate documentele ce se vor adopta in cadrul Conferintei.

Nota: 

– pentru buna desfasurare a Conferintei teritoriale va rugam sa respectati in totalitate cele de mai sus, care sunt in concordanta cu Hotararea Consiliului teritorial, precum si Regulamentul filialei Iasi – Vaslui;

 

Presedinte,                                                                       Secretar general,

Arh. George Carapanu                                                    Alexandra Morariu

 

Documente atasate:

Știri relevante

Anterioară
Următoare