COMUNCAT

referitor la organizarea Conferinței Teritoriale a O.A.R. – Filiala Iași în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Filialei Teritoriale Iași și Hotărârii Consiliului Teritorial din 22.05.2018

Se convoacă Conferința Teritorială Extraordinară a filialei,

joi 21 iunie 2018, ora 17:00.

Conferința se va desfășura la sediul filialei.

Condiții de desfășurare a conferinței:

– cvorum necesar: 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot;

– au drept de vot toți membrii filialei care au cotizația plătită la zi, chiar dacă au dreptul de semnătură suspendat. Ceilalți membri pot participa la conferință, dar nu au drept de vot;

– în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar de 2/3, conferința se reprogramează vineri, 22 iunie 2018, ora 15:00, la sediul filialei, situație în care cvorumul trebuie să fie de ½ +1 din numărul membrilor cu drept de vot;

Ordinea de zi a Conferinței teritoriale cuprinde în principal:

– alegerea membrilor Comisiei de disciplină – 6 locuri vacante : 4 membri titulari și 2 supleanți;

– alegerea membrilor Comisiei de cenzori – 1 loc vacant : membru supleant,

Calendar de organizare și desfășurare:

– 4 iunie 2018, termen de postare pe site-ul filialei a documentelor ce se vor prezenta și adopta la Conferința teritorială;

– 12 iunie 2018, termen limită de depunere a candidaturilor la secretariatul filialei;

– 13 iunie 2018, termen până la care toți membrii filialei pot trimite amendamente la documentele Conferinței teritoriale, în formă scrisă, motivate în drept și în fapt;

– 14 iunie 2018, termen de anunțare, la sediul filialei și pe site, a formei finale a documentelor ce vor fi prezentate spre adoptare la Conferința Teritorială:

  • – ordinea de zi,
  • – tabelul cu membrii filialei care au drept de vot,
  • – lista candidaților pentru comisiile care se aleg,
  • – toate documentele ce se vor adopta în cadrul Conferinței.

Președinte,

Mihai Drișcu
arhitect

Formular Cerere Candidatură

Formular Declarație de intenție

Știri relevante

Anterioară
Următoare