COMUNICAT Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (CTATU) din cadrul Primăriei Municipiului Iași

COMUNICAT
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (CTATU) din cadrul Primăriei Municipiului Iași

Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (CTATU) este o comisie apolitică, formată din specialiști din domeniul arhitecturii, amenajării teritoriului și urbanismului, monumentelor istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare și transport, care activează în cadrul comisiei pe bază de voluntariat, având atribuții de analiză, expertizare și consultanță tehnică.
Potrivit legislației în vigoare, comisia CTATU are un rol consultativ pentru fundamentarea din punct de vedere tehnic de specialitate în scopul emiterii avizului de oportunitate și a avizului arhitectului șef, pentru îmbunătățirea calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă.
Comisia CTATU este constituită conform art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale solicitate în acest sens de catre Consiliul Local prin Primar, iar componența comisiei se aprobă de catre Consiliul Local la propunerea Primarului.
Comisia CTATU, prin membrii desemnați, a avut întotdeauna în luarea deciziilor asupra documentațiilor analizate în cadrul comisiei o atitudine critică, nepartinitoare și apolitică, indiferent de decizia finală exprimată în avizul arhitectului șef sau de eventuale presiuni din mass-media sau a altor persoane în campanie electorală sau de imagine.
Având în vedere acest fapt, membrii comisiei au răspuns promt și neconditionat invitațiilor la dialog și colaborare cu Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (CATU) formata din consilieri locali, pentru îmbunătățirea activității privind urbanismul și dezvoltarea durabilă în noul mandat, invitații adresate de către Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, precum și de către Președintele Comisiei de Urbanism, arhitect Iulian Nicolau.
În discuțiile purtate în cadrul ședinței comisiilor reunite ale CTATU si CATU din data de 23.12.2020 s-au discutat o serie de aspecte organizatorice ce pot fi îmbunătățite și s-a convenit de comun acord ca la lucrările comisiei CTATU să participe și reprezentanți invitați ai comisiei CATU, pentru o transparentizare a deciziilor în contextul procesului de avizare a documentațiilor analizate și o mai ușoară înțelegere a documentațiilor supuse ulterior avizării către Comisia de Urbanism, prin transmiterea către consilieri a motivației, raționamentului și a informațiilor care au stat la baza deciziei CTATU, deși conform legislației este publică doar decizia finală care fundamentează tehnic avizul emis de Serviciul de Urbanism prin arhitectul șef.
Având în vedere ieșirea în spațiul public la finalizarea sedinței comune a d-lui consilier local Răzvan Timofciuc, membru în Comisia de Urbanism CATU, cu acuzații calomnioase la adresa integrității profesionale a membrilor comisiei CTATU, ne arătăm profunda indignare asupra atitudinii acestuia total neconstructivă, iresponsabilă și generatoare de disensiuni, motiv pentru care comunicăm în mod public faptul că nu vom tolera, în calitate de specialiști delegați într-o comisie tehnică profesională, niciun fel de atac politic și nici nu vom permite să fim obiectul disensiunilor politice sau de altă natură.
De asemenea, solicitam scuze publice, promovate pe aceleași canale de comunicare dar și în presă, ale d-lui consilier local Răzvan Timofciuc, adresate membrilor comisiei CTATU, precum și revizuirea comportamentului acestuia în raport cu membrii comisiei CTATU.
În situația în care acest tip de comportament se va mai repeta din partea reprezentanților clasei politice locale, asociaţiile profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor și instituţiile de învăţământ superior care propun în conformitate cu prevederile legale membrii pentru componența comisiei CTATU își vor retrage sprijinul acordat instituției arhitectului șef și nu vor mai participa la ședintele comisiei CTATU, responsabilitatea blocării activității serviciului de urbanism fiind imputabilă celor care proliferează acest tip de comportament inadecvat, iresponsabil și calomnios în raport cu membrii comisei.
24.12.2020

Membrii titulari comisie CTATU:​​​​​
Prof. dr. arh. Mihai DRIȘCU
Conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI​​​
Conf. dr. arh. Dragoș CIOLACU
S.L. dr. arh. Mihai CODREANU ​
Arh. Ana Maria ZUPSpecialist arheolog Istoric dr. Sorin

 

Descarca aici – Comunicat-CTATU-24.12.2020.docx

Știri relevante

Anterioară
Următoare