Membri CTATU și CAEU

Vă aducem la cunoștintă solicitarea Primăriei Municipiului Iași cu privire la desemnarea de către OAR IAȘI a 5 membri permanenți și 2 supleanți din cadrul organizației pentru a face parte din Comisia de Arhitectura și Estetica Urbana, precum și a 5 membri permanenți și 2 supleanți pentru componența Comisiei tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

și totodată

invităm membrii OAR IAȘI interesați să își depună candidatura pentru aceste comisii, până cel târziu 18 ianuarie orele 24:00.

Pentru mai multe detalii, regăsiți atașate documentele:

●                    Solicitarea nr. 155337 / 06.12.2023 înaintată de către Primăria Municipiului Iași

●                    Regulamentul pentru Desemnarea Membrilor din Comisii Tehnice

●                    Hotărârea Consiliul de Conducere Teritorial ședința extraordinară 11.01.2024

●                    Anexele 1a, 1b, 2a, 2b, 3 – formulare de înscriere

DOCUMENTELE PENTRU DESCARCARE – https://drive.google.com/drive/folders/1tLd2vN4Ltk9qNwOk5IJXl6wcAz2sLpQN?usp=sharing&fbclid=IwAR0LwA7doc7Vhx77tDQuKQsL2GPNwfV_Ot8Cw_LVj5Dia1NY7Kvi-f1Ngyo

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție Hotărârea Consiliul de Conducere Teritorial ședința extraordinară 11.01.2024 în care sunt mentionate criteriile de eligibilitate, continutul dosarelor, calendarul și alte informatii de interes, din care extragem:

art.5       Condiții de eligibilitate. Candidații pentru funcțiile de reprezentare a filialei teritoriale în comisiile tehnice trebuie să îndeplinească minim următoarele cerințe:

a) Să fie membru OAR filiala Iași, cu plata cotizaţiei la zi;

b) Nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;

c) să fie arhitect cu drept de semnatură cu minim 5 ani vechime pentru CTATU;

d) să fie membru OAR cu minim 5 ani vechime pentru CAEU;

art.6.   Conținutul dosarului de candidat

(1) Dosarul fiecărui candidat va conţine, în mod obligatoriu:

a) Cererea (formular tipizat),

b) Angajament privind îndeplinirea obligațiilor (formular tipizat);

c) Adeverinţă, eliberată de filială, privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada că nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani (formular tipizat);

d) Curriculum vitae;

e) Declarație de intenție privind obiectivele şi acţivitățile pe care urmează să le realizeze candidatul, dacă va fi ales;

(2) Dosarul fiecărui candidat va conţine, opțional:

a) Experiența acumulată în domeniul de competență a comisiei tehnice pentru care candidează: diplome, certificări, etc., la alegerea candidatului;

Documentele de inscriere pot fi predate fizic la sediu sau pot fi trimise online la adresa de e-mail oar_iasi@yahoo.com.

Încurajăm cât mai mulți membri să se implice în acest demers pentru a sprijini dezvoltarea armonioasă și durabilă a orașului. Apreciem de asemenea eforturile depuse de către Primăria Municipiului Iași, precum și sprijinul și colaborarea cu OAR IAȘI.

DOCUMENTELE PENTRU DESCARCARE – https://drive.google.com/drive/folders/1tLd2vN4Ltk9qNwOk5IJXl6wcAz2sLpQN?usp=sharing&fbclid=IwAR0LwA7doc7Vhx77tDQuKQsL2GPNwfV_Ot8Cw_LVj5Dia1NY7Kvi-f1Ngyo

Știri relevante

Anterioară
Următoare