cuantumul aferent cotizaţiei anuale

Stimaţi colegi,

Vă reamintim datele cu privire la cuantumul aferent cotizaţiei anuale:

1.Plata realizată până pe 25 februarie a.c. (conform Regulament OAR, art. 55, alin.1) presupune reducerea cotizaţiei la următoarele sume:

Arhitect cu drept de semnătura 600 lei
Arhitect cu drept de semnătura suspendat la cerere 300 lei
Conductori arhitecţi cu drept de semnătura 400 lei
Conductori arhitecţi cu drept de semnătură suspendat la cerere 200 lei
Arhitecţi fără drept de semnătură 100 lei

2.După data de 25 februarie, până la finele lunii aprilie, cotizaţie se plăteşte integral astfel:

Arhitect cu drept de semnătura 720 lei
Arhitect cu drept de semnătura suspendat la cerere 360 lei
Conductori arhitecţi cu drept de semnătura 480 lei
Conductori arhitecţi cu drept de semnătură suspendat la cerere 240 lei
Arhitecţi fără drept de semnătură 120 lei

Pentru arhitecţii stagiari cotizaţia este de 200 de lei şi poate fi plătită oricând în cursul anului.

Cei care nu au plătit cotizaţia până la sfârşitul lunii aprilie au posibilitatea să o plătească până pe data de 31.10 a.c. După acest termen dreptul de semnătură le este suspendat şi pentru reluarea acestuia este percepută o taxă de 200 lei, în plus faţă de cotizaţie.

Cotizaţia se poate plăti de către arhitect/conductor arhitect, de biroul individual de arhitectură unde acesta este titular sau de firma unde arhitectul/conductorul arhitect este asociat/angajat.
Suspendarea dreptului de semnătură se face pe un an, prin depunerea unei cereri la secretariatul OAR Filiala Iaşi, până cel târziu în luna decembrie a anului anterior şi prin predarea parafei individuale.

Plata cotizaţiei se poate face la secretariatul OAR Filiala Iaşi sau direct în contul:

RO26 RZBR 0000 0600 0297 8795
Banca: Raiffeisen Bank
C.I.F. OAR Filiala Iaşi : 14470320

După efectuarea plăţii cotizaţiei prin virament bancar, membrii sunt rugaţi să depună la secretariatul filialei sau să trimită pe mail, la adresa oar_iasi@yahoo.com, o copie a ordinului de plată.
Pentru întocmirea facturilor fiscale vă rugăm să solicitaţi acest lucru printr-un mail trimis la adresa mai sus menţionată, înainte de efectuarea plăţii, specificînd în acelaşi timp datele de facturare.

Ordinul Arhitectilor din Romania este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, cu personalitate juridica de drept privat, de interes public, cu patrimoniu si buget propriu, autonoma si independenta, avand rolul de a reprezenta si ocroti la nivel national si international interesele profesiei de arhitect.

Ordinul Arhitectilor din Romania – Filiala Iasi s-a infiintat potrivit Legii privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, nr. 184 / 12 aprilie 2001.

Din Ordinul Arhitectilor din Romania – Filiala Iasi fac parte, obligatoriu, toti arhitectii si conductorii arhitecti cu drept de semnatura, si, la cerere, arhitectii si conductorii arhitecti fara drept de semnatura sau arhitectii stagiari din judetele Iasi si Vaslui.

La lucrarile pentru care legea impune obtinerea autorizatiei de construire, proiectele de arhitectura vor fi elaborate de un arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura (art. 3 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, Legea nr.50/1991, Legea nr.453/2001 si Normele de aplicare a Legii nr.50-1991). De asemenea, planurile de urbanism zonale, PUZ, planurile de urbanism de detaliu, PUD si planurile de urbanism generale, PUG, supuse avizarii sau aprobarii, vor fi elaborate de arhitecti cu drept de semnatura (art. 3 alin. (2) din Legea nr. 184/2001).

Orice prestatie a arhitectului indiferent de modul de exercitare a profesiei se realizeaza numai pe baza unui contract incheiat cu clientul in care vor fi prezentate in mod clar clauzele stabilite de O.A.R. cu referire la dreptul de autor, onorariile minime si obligatiile arhitectului.

Știri relevante

Anterioară
Următoare