Decizia 1 – 20.04.2011

Avand in vedere necesitatea organizarii serviciului de secretariat – finante din cadrul Filialei Iasi a O.A.R.,
Avand in vedere necesitatea responsabilizarii persoanelor alese, precum si a celor salariate,

D E C I D :

Art.1 – Se numeste coordonator cu fondul de carte, reviste si publicatii tehnice, arhitect Liviu Suveica, membru al Consiliului Teritorial.

Art.2 – Se numeste responsabila cu administrarea fondului existent: de carte, reviste si publicatii tehnice, din partea secretariatului, d-ra Alexandra Ciornei.

Art.3 – Atributiile d-rei Alexandra Ciornei constau, pe langa activitatea specifica de secretariat, in pastrarea inventarului bibliotecii, inregistrare publicatii noi, imprumuturi.

Art.4 – Secretariatul O.A.R. Filiala Iasi – Vaslui va transmite decizia persoanelor susmentionate.

Presedinte O.A.R. – Filiala Iasi
Arhitect George Carapanu

Iasi, 20.04.2011

Știri relevante

Anterioară
Următoare