Declaratia de la Durban 2014

UIA ŞI PARTENERII SĂI SE ANGAJEAZĂ SĂ ÎNDEPLINEASCĂ IMPERATIVELE DE MEDIU PENTRU 2050

Cu ocazia Congresului Mondial al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor (UIA) de la Durban, Africa de Sud, a avut loc o masă rotundă cu toţi partenerii UIA: ONU-Habitat, ACE (Consiliul Arhitecţilor din Europa), ARCASIA (Consiliul Regional al Arhitecţilor din Asia), FPAA (Federaţia Panamericană a Asociaţiilor Arhitecţilor), AUA (Uniunea Arhitecţilor din Africa), CAA (Asociaţia Arhitecţilor din Commonwealth), UMAR (Uniunea Arhitecţilor Mediteraneeni), CIALP (Consiliul Internaţional al Arhitecţilor Vorbitori de Portugheză), DOCOMOMO, ICOMOS, FAU (Fundaţia Arhitecţilor de Urgenţă) etc.

Toţi participanţii s-au angajat să coopereze pentru reducerea emisiilor de CO2 şi a combustibililor fosili până în 2050, cu ajutorul strategiilor de proiectare şi a construirii sociale responsabile. Declaraţia privind Imperativele pentru 2050, propusă de David Parken, Directorul Institutului Australian al Arhitecţilor, a fost dezbătută şi amendată de către partenerii UIA şi apoi supusă Adunării Generale UIA pe 8 august 2014, fiind adoptată în unanimitate.

CONGRESUL MONDIAL UIA, DURBAN 2014

DECLARAŢIA PRIVIND IMPERATIVELE PENTRU 2050

Evocând Declaraţia de interdependenţă pentru un viitor durabil de la Chicago (18-21 iunie 1993), care recunoştea interdependenţa noastră ecologică cu mediul natural în totalitatea sa şi angajându-ne să punem dezvoltarea durabilă ecologică şi socială în centrul exercitării profesiei şi al responsabilităţilor profesionale.

Recunoscând, de asemenea, importanţa Agendei de dezvoltare post-2015 şi a procesului privind Obiectivele dezvoltării durabile în realizarea unui viitor durabil; sprijinind îndeosebi obiectivul specific de „a face oraşele şi aşezările umane incluzive, sigure, adaptabile şi durabile”. 

Reamintind conferinţa privind Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), care se va întruni la Paris în 2015, pentru a se ajunge la un nou acord privind reducerea, până în 2050, a emisiilor de CO2 produse de sectoarele energetice şi industriale din întreaga lume, precum şi a tuturor emisiilor de gaze de seră din sistemele energetice până în cea de-a doua jumătate a secolului al XXI-lea. 

Fiind conştienţi că zonele urbane sunt responsabile pentru mai mult de 70% din consumul global de energie şi de emisii de CO2, majoritatea produse de clădiri. În următoarele două decenii, se preconizează că o suprafaţă de circa 60% din totalul fondului construit al lumii va fi construită şi reconstruită în zonele urbane din întreaga lume. Această situaţie oferă o ocazie excepţională de a se reduce emisiile de CO2 ale combustibililor fosili prin direcţionarea sectorului global al construcţiilor pe calea reducerii emisiilor de CO2 până în 2050.

Suntem conştienţi de responsabilitatea pe care o avem de a folosi această ocazie unică pentru a influenţa dezvoltarea etică şi socială responsabilă din întreaga lume: de a planifica teritorial şi a proiecta medii construite durabile, adaptabile, neutre din punctul de vedere al emisiilor de CO2 şi sănătoase, care protejează şi îmbunătăţesc resursele, viaţa sălbatică şi habitatele naturale, de a furniza aer şi apă curate, de a produce energie regenerabilă la faţa locului şi a spori numărul clădirilor şi comunităţilor mai locuibile.

Prin adoptarea Declaraţiei privind Imperativele pentru 2050 la Congresul Mondial al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor de la Durban, UIA şi organizaţiile sale membre şi partenere vor transmite un mesaj puternic tuturor Părţilor participante la UNFCCC şi întregii lumi că se vor consacra unui viitor cu adevărat durabil şi echitabil.

UIA este deosebit de conştientă că, dacă nu se va acţiona acum pe linia schimbărilor climatice, viitoarele generaţii şi cele deja afectate de fenomenele climatice extreme şi dezastrele naturale vor fi expuse unui risc major.

Recunoscând rolul determinant al arhitecţilor în planificarea teritorială şi proiectarea mediului construit, precum şi necesitatea de a reduce la zero emisiile de dioxid de carbon până în 2050 şi de a oferi acces egal la locuire, ne angajăm să promovăm următoarele acţiuni:

Să planificăm şi să proiectăm metropole, oraşe, dezvoltări urbane şi clădiri noi neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce înseamnă ca acestea să nu folosească mai multă energie în decursul unui an decât cea pe care o produc sau o importă, din surse de energie regenerabilă.  

Să restaurăm şi să reabilităm metropolele, oraşele, dezvoltările urbane şi clădirile existente pentru a fi neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, respectând, în acelaşi timp, valorile culturale şi de patrimoniu.

În situaţiile în care nu este fezabil sau practic să se atingă nivelul neutru de emisii de carbon, să  planificăm şi să proiectăm metropole, oraşe, dezvoltări urbane, clădiri noi şi restaurări cu un grad înalt de eficienţă energetică, capabile ca, în viitor, să producă sau să importe întreaga energie din surse de energie regenerabilă.

Să ne dedicăm principiului de a ne angaja în cercetare şi a stabili obiective care să conducă la atingerea ţintei pentru 2050.

Să sprijinim şi să promovăm arhitectura responsabilă social pentru comunitate, să dezvoltăm şi să oferim acces echitabil la informaţiile şi instrumentele necesare pentru:

planificarea şi proiectarea mediilor construite durabile, adaptabile, incluzive şi cu un nivel scăzut/zero de emisii de carbon 

proiectarea de sisteme necostisitoare de energie regenerabilă la faţa locului şi de resurse naturale (de ex. sisteme de încălzire şi răcire pasive, de captare şi depozitare a apei, de încălzire a apei cu panouri solare şi de folosire a luminii şi ventilaţiei naturale).

Semnatari:

 • UIA – Uniunea Internaţională a Arhitecţilor
 • Tinerii Arhitecţi din cadrul Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor
 • ARCASIA (Consiliul Regional al Arhitecţilor din Asia)
 • AUA (Uniunea Arhitecţilor din Africa)
 • ACE (Consiliul Arhitecţilor din Europa)
 • FPAA (Federaţia Panamericană a Asociaţiilor Arhitecţilor)
 • CAA (Asociaţia Arhitecţilor din Commonwealth)
 • UMAR (Uniunea Arhitecţilor Mediteraneeni)
 • CIALP (Consiliul Internaţional al Arhitecţilor Vorbitori de Portugheză)
 • DoCoMoMo – Docomomo Internaţional
 • FAU – Fundaţia Arhitecţilor de Urgenţă
 • AHA – Alianţa Casa Activă
 • WGBC – Consiliul Mondial pentru Clădiri Verzi

 

Organizaţie susţinătoare: Arhitectura 2030

 

UN-HABITAT

Pentru un viitor urban mai bun

Aprobată de UN-Habitat, care recunoaşte rolul crucial al arhitecţilor în implementarea Agendei de dezvoltare post-2015 şi în definirea Noii agende urbane a celei de-a treia Conferinţe a Naţiunilor Unite privind locuinţele şi dezvoltarea urbană durabilă (Habitat III), care va avea loc în 2016.

Știri relevante

Anterioară
Următoare