Despre OAR Iași

Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională, înființată în iulie 2001 ca nevoie a unui organism apolitic ce administrează Legea Exercitării Profesiei de Arhitect, dreptul de exercitare a acesteia și care conturează obligațiile ce revin arhitecților în realizarea producției de arhitectură. Prin activitatea membrilor săi, O.A.R. are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

OAR este un ordin, având funcția principală de registru, adică acordă arhitecților dreptul de semnătură și gestionează Tabloul Național al Arhitecților, publicat anual în Monitorul Oficial al României.

OAR Iași este o filială a Ordinului Arhitecților din România, cu un număr de 545 de membri înregistrați, situație din mai 2022. Membrii sunt arhitecți și conductori arhitecți cu sau fără drept de semnătură și arhitecți stagiari.

OAR Iași protejează titlul și profesia de arhitect susținând calitatea arhitecturii în toate formele ei, și promovează și evidențiază reușitele profesionale.

Misiunea OAR Iași

Principala misiune este aceea de reprezentare și de susținere a membrilor săi, subliniind importanța valorilor morale și deontologice, a bunelor practici și a creativității. 

Viziunea OAR Iași

Tindem spre o comunitate închegată și responsabilă, care să facă onoare profesiei prin toate acțiunile întreprinse, și spre perceperea de către publicul larg a acestei bresle, ca una de profesioniști ce activează într-un domeniu fundamental pentru calitatea vieții.

Organigrama Fililala Iași

Legenda – cu albastru: compartimentele nou infiintate si posturile nou propuse
Nota:
Număr de posturi existente cu contract individual de muncă – 3, din care două cu studii superioare şi un post cu studii medii
Număr contract de prestări servicii existente – 3, 1 administrator web, 1 jurist şi 1 expert contabil
S-au propus 1 (post) post nou cu contract individual de muncă la compartimentul administrativ
Serviciile: juridic, it/ baza de date administrare site, SSM, pază şi protecţie, resurse umane etc. vor fi realizate pe bază de contracte prestări servicii.
CONSILIUL TERITORIAL
For de conducere ales
COLEGIUL DIRECTOR
For de conducere ales

1. Potrivit prevederilor art.40 alin. (1) din Regulamentul Filialei OAR Iaşi, Conferinţa teritorială aprobă prin hotărâre organizarea aparatului administrativ al filialei
2. Potrivit prevederilor art.35 alin. (1) lit. b din Regulamentul Filialei OAR Iaşi, Colegiul director pregăteşte organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei şi o înaintează Consiliului de conducere teritorial spre avizare.
In sedinţa Consiliului de conducere teritorial din data 24.11.2016 s-a aprobat organizarea aparatului administrativ.
3. Organizarea aparatului administrativ este completarea celei aprobate de Conferinţa teritorială din anul 2010 la care s-a propus un număr de două posturi noi cu contract individual de muncă. Aceste posturi vor fi ocupate etapizat, caz în care cheltuielile generale pentru fiecare din acestea vor fi aprobate anual de Consiliul teritorial. Pentru toate posturile cerinţa obligatorie este ca acestea sa fie ocupate de persoane cu studii superioare.
4. Toate atribuţiile şi competenţele posturilor propuse vor fi stabilite prin contracte individuale de muncă şi în detaliu prin fişele de post, aprobate de preşedintele Filialei teritoriale Iaşi potrivit legii.

Descarcă varianta PDF