Dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar in arhitectura

Am atasat mai multe materiale legate de organizarea, de catre Ministerul Justitiei, a unei sesiuni de acordare a calitatii de expert tehnic judiciar in specializarea ARHITECTURA.

 1. Anuntul privind organizarea a sesiunii de acordare a calitatii de expert tehnic judiciar.
  ATENTIE

  • data limita de depunere a dosarului este 29 aprilie 2011;
  • dosarul se depune la Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidatul – tribunalele sunt organizate si functioneaza in municipiile resedinta de judet (ex: Tribunalul Dolj isi are sediul in Municipiul Craiova).
 2. Modelul cererii pentru interviu – se completeaza la toate rubricile.
 3. Model dovada privind calitatea de arhitect cu drept de semnatura. S-a elaborat un astfel de model, care va fi completat de filiala – semnat de catre presedintele filialei si stampilat. Documentul primit se legalizeaza, potrivit precizarilor din anunt.
 4. Declaratie pe propria raspundere ca nu este restransa capacitatea de exercitiu (e vorba de capacitatea juridica de a-ti asuma obligatii si de a exercita drepturi).
 5. Acte normative indicate in anunt.

Va rugam sa cititi cu atentie anuntul pentru a intocmi dosarul cu toate pisesele solicitate. ATENTIE la acele documente care se solicita a fi legalizate.

ATENTIE la datele contului unde trebuie virata taxa de inscriere, adica 300 lei (RON).

ATENTIE privind certificatul de cazier judiciar – trebuie solicitat din timp.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliati (este vorba de domiciliul satabil si nu cel flontant).

Filialele teritoriale vor emite dovezi in timp util pentru oricare dintre membri care solicita documentul si care indeplinesc toate conditiile specificate in anunt – sunt arhitecti cu drept de semnatura inscrisi in TNA cu nr….de inregistrare, au cotizatia achitata la zi, nu au sanctiuni disciplinare definitive si irevocabile. Sanctiunile sunt definitive daca:

a) au fost dispuse de comisia teritoriala de disciplina si nu au fost contestate la Comisia Nationala de Disciplina in termen de 30 zile;

b) au fost dispuse de Comisia Nationala de Disciplina si nu au fost contestate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta; in cazul in care hotararea de sanctionare a fost atacata la instanta judecatoreasca si aceasta nu a solutionat litigiul definitiv si irevocabil, inseamna ca arhitectul nu este inca sanctionat.

Puteti accesa si http://www.just.ro/Sections/Posturivacante/Anun%C5%A3organizareinterviuArhitecti/Anunt/tabid/1709/language/ro-RO/Default.aspx

Cu consideratie, Adriana Tanasescu, Secretar general

Documente utile:

 

Știri relevante

Anterioară
Următoare