BUILDING OUR SUSTAINABLE FUTURE

CONCURS – NOIEMBRIE 2023

ARDLD, prin departamentul care coordonează proiectul ARHITECTURĂ SUSTENABILĂ, organizează ciclul de conferințe și workshopuri:  Building our Sustainable Future –soluții sustenabile pentru mediul construit.

În cadrul acestui ciclu vă propunem organizarea în parteneriat cu OAR Filiala Iași și Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași, sub egida evenimentului Tomorrow MUST, a unui concurs destinat arhitecților și studenților arhitecți sau de la facultățile de inginerie.

Ținta concursului este crearea unui obiect arhitectural care să devină un manifest al unui viitor durabil. Conceperea lui se dorește să armonizeze locurile, practicile și experiențele. El trebuie să fie, deopotrivă, produsul meșteșugului arhaic și al tehnologiei contemporane, sintetizând atât realitatea din piața construcțiilor cât și tehnicile tradiționale de edificare.

Concursul vrea să promoveze principiile Noului Bauhaus European, care militează să construim împreună un viitor sustenabil, centrat pe trei componente cheie:

Frumos, inspirat de artă și cultură, răspunzând nevoilor societății care transced simpla funcționalitate.

Sustenabil, fiind simultan în armonie cu mediul construit și cel natural.

Incluziv, încurajând un dialog între culturi, discipline, genuri și vârste.

Rezultatul desemat câștigător al acestui concurs va fi un pavilion pe care ARDLD îl va realiza cu sprijinul partenerilor din mediul academic, din societatea civilă și din mediul profesional urmând ca acesta să poată fi amplasat într-un spațiu public, pentru a ilustra modalități de utilizare a materialelor și tehnologiilor prezentate , ca un exemplu de bună practică.

Echipele participante pot fi de maxim 4 membri și trebuie să includă în mod obligatoriu în componența lor minim un arhitect diplomat, stagiar sau cu drept de semnătură.

Se încurajează includerea în echipă a studenților de la alte facultăți astfel încât procesul de creație să fie unul interdisciplinar.

Predarea proiectelor se va face până pe data de 19 Noiembrie 2023, orele 23:59 la adresa pusă la dispoziție de OAR Filiala Iași și Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași .

Cerințe minimale:

– încadrarea într-un volum de maxim 3x3x3 m;

– pavilionul trebuie să permită utilizarea sa de către un număr de 4-5 persoane și să le protejeze de intemperii;

– structură din lemn – elemente de tip stâlp și grindă sau sistem timber-frame – pusă în valoare prin soluția constructivă și arhitecturală. Se încurajează propunerea de detalii care să reinterpreteze detaliile tradiționale printr-un filtru contemporan ;

– acoperiș verde, plat sau înclinat;

– fațadă ventilată din fibro-ciment;

– posibilitatea de a fi iluminat – funcțional și architectural;

-așezarea pe sol trebuie să permită relocarea lui dar să protejeze pavilionul de agenți climatici.

Se vor preda două planșe de prezentare de dimensiuni 594x841mm (format A1), format – jpg, 200 dpi, paginate pe verticală, care conțin obligatoriu:

– componența echipei și titlul proiectului;

– minim 2 perspective ale pavilionului (sunt permise fotografii ale machetei, vizualizări) ;

– schițe care să expliciteze atât conceptul cât și scenariul funcțional propus pentru pavilion;

– un text de prezentare a conceptului propus, în limba română obligatoriu, de maxim 2000 caractere cu tot cu spații;

– planuri, secțiuni caracteristice, desfășurate, detalii tehnice care să ilustreze cât mai clar abordarea. Scara pieselor va fi 1:50 sau 1:20. Scara detaliilor va fi la alegerea participanților.

Aprecierea lucrărilor se va face de către un juriu compus din membri ARDLD, OAR Filiala Iași și Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași.

Rezultatul va fi anunțat în data de 23 noiembrie 2023 iar premiul va consta în realizarea pavilionului pe terenul din proximitatea Facultății de Arhitectură Iași.

Realizarea pavilionului se va face în luna martie 2024, data exactă urmând a fi anunțată de către OAR Filiala Iași. În perioada de realizare a pavilionului vor fi organizate workshop-uri tematice, cu activități practice, care să ilustreze procedeele de punere în operă a diferitelor materiale și sisteme utilizate în alcătuirea acestuia.

Înregistrează-te