IAȘI ARCHI: ROOTS & BRANCHES

CONTEXT:

De ce (OAR) IAȘI este important la nivel regional și național


Alături de numele cu rezonanță la care ne gândim când vorbim de arhitectura ieșeană: G. M.
CANTACUZINO, Nicolae PORUMBESCU, Dan HANGANU, Virgiliu ONOFREI, Constantin
LEPĂDATU, există o serie de arhitecți contemporani remarcabili, cărora Iașul nu le-a dedicat
vreodată un eveniment marcant.


Filiala Teritorială OAR Iași (care include și arhitecții din județul Vaslui) și are un număr de 545
membri înscriși. Filiala Iași este o filială tânără, cu numeroși membri stagiari, o filială dinamică, a
cărei membri sunt implicați în acțiunile desfășurate.


OAR Iași și-a asumat în ultimii ani rolul de cea mai importantă filială din Moldova, organizând
Regionala de Arhitectură Moldova – RAM, manifestare culturală bianuală care a devenit o tradiție,
adunând laolaltă membri ai OAR din filialele Iași, Bacău- Neamț, Nord-Est și Dunărea de Jos,
conferind în același timp un spațiu special proiectelor de arhitectură realizate de colegii din cadrul
Uniunii Arhitecților din Republica Moldova, Cernăuți și Israel. De asemenea majoritatea dintre
arhitecții care profesează în celelalte județe ale Moldovei s-au format sau au profesat în Iași.


Școala de arhitectură din Iași – Facultatea de Arhitectură din Iași – G. M. Cantacuzino (FAI GM) are
o istorie de peste 50 de ani, fiind înființată în Iași în anul 1970, odată cu cele similare din Cluj și
Timișoara, integrate Facultăților de Construcții ale Institutelor Politehnice din centrele universitare
respective. Absolvenții facultății de arhitectură profesează, fie în Iași, în alte județe, în București,
sau în alte țări, producând arhitectură de calitate, remarcându-se în echipe pluridisciplinare,
câștigând concursuri sau activând în domenii conexe, valorificând educația pe care au primit-o.


Un nou sediu pentru OAR IAȘI
După mai bine de 20 de ani de la înființare, OAR Iași va avea un sediu cu adevărat reprezentativ, în
cadrul Centrului Cultural European Iași din Palatul Braunstein, edificat inițial după proiectul realizat
de arhitectul Horia Clejan în 1915, clădire reprezentativă pentru oraș, proaspăt renovată cu
măiestrie după proiectul colegilor noștri, arhitect Filip CIOBĂNAȘU și arhitect Nicoleta CABAGHEORGHIU
și inaugurată în 2021. Inaugurarea noului sediu este, deci, un motiv de mândrie
și un moment în care ne putem arăta aprecierea pentru arhitecții ieșeni.


De ce un eveniment despre arhitecții din IAȘI
Sunt numeroase evenimente la care sunt invitate personalități ale arhitecturii din exterior (București,
Cluj sau din afara țării) și la care ne uităm, firește, cu respect. Însă există o serie de arhitecți
reprezentativi ieșeni, formați în facultate, sau care de la începutul carierei și-au legat numele de Iași
care activează în Iași sau care au adus plus valoare orașului Iași prin munca lor și care nu au o
prezență semnificativă în viața culturală locală din prezent. Pe unii îi știm conjunctural sau personal,
dar multora le știm lucrările, uneori fără a ști că le aparțin. Și e vorba de arhitecți care au creat sau
creează realitatea în care trăim. Aceștia merită un eveniment dedicat, prin care să aducem laolaltă
generațiile de arhitecți, de la cei seniori până la cei la început de drum, să ne bucurăm de realizările
lor și să putem oferi tinerilor arhitecți o serie de repere profesionale tangibile, reale, cu a căror
lucrări să rezoneze.
Evenimentul va fi dedicat deopotrivă arhitecților, care să își regăsească o serie dintre vârfurile
generațiilor ieșene, dar și publicului larg care va vedea prin alți ochi construcțiile care definesc
spațiul urban, printre invitați fiind reprezentanți ai autorităților locale și regionale, reprezentanți ai
agențiilor și direcțiilor județene, ai mediului academic și cultural, parteneri tradiționali ai OAR IAȘI
dar și reprezentanți ai OAR național și ai altor filiale teritoriale.


OBIECTIV GENERAL
● Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor orașului, cu precădere a tinerilor, asupra
importanței fondului construit ieșean prin acțiuni de promovare și popularizare a arhitecților
contemporani care au legături cu orașul Iași.
OBIECTIV SECUNDARE
● Consolidarea poziției OAR IAȘI ca reprezentant al arhitecților ieșeni și partener important
pentru administrație și organizațiile profesionale cu care colaborăm, în dorința de a deveni,
pe plan local, dar și regional, o voce puternică, clară și coerentă care transmite nevoile
arhitecților către parteneri, autorități, avizatori și alte instituții cu care există colaborări..
CATEGORII:

ARHITECȚI SENIORI:

Prea des, seniorii care erau membri apreciați ai comunității profesionale când erau mai tineri nu
sunt recunoscuți de generațiile tinere. Majoritatea proiectelor făcute de aceștia modelează orașul
așa cum îl știm de decenii, fără ca măcar societatea profesională să conștientizeze rolul lor în
definirea spațiului urban contemporan. Mulți dintre acești seniori sunt încă activi profesional,
finalizănd, continuând sau inițiind proiecte importante. Modul lor de a vedea lucrurile în ansamblu,
maturitatea în gândire, forța de a se adapta permanent la noile cerințe ale arhitecturii merită
recunoscută și apreciată încă din timpul vieții. Într-o lume în care modelele profesionale tind să fie
cât mai depărtate, considerăm că este important să vedem că avem printre noi arhitecți valoroși de
la care avem încă multe de învățat.


Teatrul Luceafărul, Catedralele Catolice, piețele Podu Roș, Palatului Culturii, Tineretului, Cartierul
Alexandru cel Bun, restaurarea principalelor biserici și mănăstiri din Iași, toate au autori arhitecți
ieșeni în viață, activi, modele de profesionalism și adaptare la cerințele arhitecturii în permanentă
schimbare.


Gheorghe HEREȘ
Decanul de vârstă al OAR IAȘI, a urmat Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Ca tânăr
stagiar vine la Iași împreună cu soția Cecilia, tot arhitect, care îi va fi cea mai apropiată
colaboratoare în îndelungată și bogată activitate profesională. Proiectează o gamă foarte variată de
programe, continuă și acum având pe planșetă multe proiecte în derulare. În urbanism a dat soluții
de siluetă urbană, dar în special s-a implicat în rezolvarea tramei stradale și a nodurilor de
circulație.

Gabriela Smărăndița GÂLEA

Mare iubitoare de arta, istorie și arhitectură, absolventă a institutului de arhitectectură Ion Mincu promoția 1977, a lucrat în cadrul Institutului de Cercetare și Proiectare Iași. Începând cu anul 1996 coordonează propriul birou de arhitectectură în cadrul căruia realizează proiecte de arhitectură, restaurări de monumente istorice și studii de amenajarea teritoriului și urbanism. Printre proiectele cele mai importante realizate amintim Restaurarea Teatrului Național V. Alecsandrii din Iași, restaurarea poștei centrale din Iaș și nu în ultimul rând Restaurarea Bisericii Bărboi.

Pe lângă activitatea de proiectare, observam și o implicare activă în comunitatea profesională prin participarea la conferințe, publicații în revistele de specialitate și implicarea în comisiile de avizare, fiind membră și președinte a Comisiei zonale a Monumentelor Istorice Iași și membră în Comisia națională a monumentelor și siturilor arheologice.


Daniel VIȘAN
Arhitect experimentat, profesor la Facultatea de Arhitectură, unde a îndrumat numeroase generații
de tineri arhitecți. Felul său clar de exprimare, sfaturile mereu bune și capacitatea de analiză și
sinteză l-au făcut să devină unul dintre cele mai respectate cadre didactice ale facultății. Alegerea
sa ca prim președinte al OAR, a condus timp de 8 ani organizația cu același tact și echilibru cu care
toți colaboratorii săi au fost obișnuiți.


Ioan SASU
Recunoscut ca unul dintre cei mai buni specialiști în restaurarea monumentelor istorice, în special
cele de cult, domnul arhitect Ioan Sasu și-a pus amprenta pe multe din reabilitările din ultimele
decenii ale mănăstirilor din Iași. Reușind cu migală să reconstituie detaliile care oferă unicitate
bisericilor sau mănăstirilor, s-a remarcat și prin lucrările științifice și studiile despre vechile case
boierești din Iași. Fără a-și limita activitatea doar la proiecte de restaurare, este și un respectat
verificator, expert judiciar și specialist în monumente istorice.

ARHITECȚI AFIRMAȚI, ÎN PLINĂ ACTIVITATE

La Iași s-au format de-a lungul anilor numeroși arhitecți valoroși. Chiar dacă mulți dintre ei au ales
să profeseze în alte părți, au rămas legați spiritual de ceea ce înseamnă Iașul pentru începuturile
carierei lor. Profesionalismul cu care și-au construit carierele merită apreciat și să inspire generațiile
tinere. Rar promovați printre ieșeni, acești arhitecți sunt recunoscuți în mediul profesional,
integrându-se comunității profesionale unde activează, reprezentând modele și inspirație. Deutsche
schule, Hanul lui Manuc, Moo bistros, Cluburile Nuba, prima construcție din CLT din România,
multe dintre magazinele de retail, prezențe la conferințe internaționale, premii la numeroase
concursuri, expoziții, bienale și anuale de arhitectură, toate au la bază imaginația unor arhitecți
formați la Iași.


Dragoș RUGINĂ https://www.ruaa.io/
Arhitect ieșean, cu o diplomă de master în arhitectură de la Architectural Association School of
Architecture, Emergent Technologies and Design Program. Înțelegerea sa profundă a aspectelor
arhitecturale practice și teoretice, alături de gândirea sa critică și pasiunea pentru tehnologie, au
fost forțe motrice importante ale designului de-a lungul anilor.


Matius ICHIM https://www.matius.ro/
Celor care nu îl cunosc, Matius Ichim le-ar putea fi prezentat drept un creator în adevărata putere a
cuvântului. Și-a desenat întâi visurile, apoi ideile, a continuat prin crearea propriului birou de
arhitectură, punând recent bazele Academiei de Retail – prima comunitate de specialiști
internaționali specializați în servicii pentru retail.


Dragoș EPURE https://www.archi-polis.com/
Dragoș este fondatorul si arhitectul principal al Metropolis, un studio de arhitectura cu o structura
multidisciplinara. A studiat arhitectura la Universitatea Tehnică din Karlsruhe și la Universitatea
Tehnică din Iași. Caracterul multidisciplinar al biroului Dragoș înființat la întoarcerea în România se
reflectă printr-un număr semnificativ de premii, expoziții și o gamă largă de clienți în arhitectură,
design de produs, comunicare vizuală și instalații de artă.

TINERI FORMATORI DE ARHITECȚI

Școala de arhitectură de la Iași a produs, de-a lungul timpului, nu doar profesioniști practicieni, ci și
arhitecți pasionați de teoria arhitecturii, de cercetare și de predarea arhitecturii. Aceștia au devenit,
la rândul lor, formatori de generații de arhitecți, transmițând valorile arhitecturii de calitate.


Tudor GRĂDINARU Profesor FAI GMC
Arhitect ieșean, absolvent al primei generații (1996) de arhitecți formați integral la Facultatea G. M.
Cantacuzino, Tudor GRĂDINARU este poate cadrul didactic pe care toți studenții l-au apreciat de-a
lungul ultimelor decenii. Imediat după absolvire, Tudor a început cariera didactică în cadrul
departamentului de arhitectură, în prezent conducând Departamentul de Arhitectură din Facultate,
îndrumând studenții încă din anii de pregătire pentru admitere până la proiectele de diplomă și
disertație, îmbinând Teoria Arhitecturii cu practica la atelierele de proiectare.


Sergiu PETREA. Profesor UAUIM
Arhitect ieșean, absolvent al Facultății G. M. Cantacuzino, Sergiu Cătălin Petrea este lector la
Facultatea de Arhitectură – Departamentul Bazele Proiectării Arhitecturale din cadrul Universității de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Începând cu 2012 are și un curs de Ecologie și Tehnologie în
Arhitectură Contemporană la UAUIM. În prezent, explorează perspectivele designului arhitectural
sustenabil și ale eficienței energetice. Având o experiență de 17 ani în domeniul arhitecturii, Sergiu
Petrea este un expert recunoscut la nivel național și internațional în arhitectură sustenabilă și
tehnologii sustenabile pentru construcții.


Adrian MOLEAVIN. Profesor UAUIM
Este absolvent al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Arhitectură „G.M.
Cantacuzino”. În 2005 obține diploma de studii superioare în programul postuniversitar „Marketing
și calitate cosmotelurică în arhitectură”, iar în 2011 devine Doctor în arhitectură cu cercetarea
„Arhitectura cuantică. Aspecte teoretice și practice”. Adrian Moleavin este lector universitar în cadrul
UAUIM din 2003, domeniile sale de expertiză fiind Proiectarea de arhitectură, Proiectarea de
construcții ecologice și sustenabile, Educația de arhitectură, Știința Complexității și aplicațiile
specifice practicii de arhitectură.

ARHITECȚI LA ÎNCEPUT DE DRUM

Tinerii arhitecți surprind adesea prin abordarea arhitecturii, prin capacitatea de a îmbina arhitectura
cu alte domenii prin încorporarea noilor tendințe și tehnologii. Profesioniști recunoscuți, sunt des
integrați în echipe internaționale pluridisciplinare. Soluțiile și abordările pe care le găsesc uimesc
prin ingeniozitate, pragmatism și detaliu. În cadrul proiectelor premiate la concursuri internaționale
se găsesc des arhitecți români formați la Iași, cunoscuți doare de un grup restrâns . Ca exemplu
recent, cu ocazia concursului internațional de arhitectură organizat de Iulius, cel mai mare de acest
fel din România, la care au fost invitate 4 birouri de arhitectură de top din lume (Foster and Partners,
Zaha Hadid Architects, MVRDV și UN Studio), am regăsit cu bucurie, în trei din cele patru echipe
tineri arhitecți români (unii cu legături puternice cu Iașul) foarte apreciați de colegii lor arhitecți.
Este momentul așadar ca și tinerii arhitecți să facă un pas în față, cu mândrie și să primească
recunoașterea publicului ieșean.


Vlad ȚENU, arhitectură trans-disciplinară, https://www.vladtenu.com/
Vlad este un arhitect româno-britanic cu sediul la Londra. Abordarea transdisciplinară în ceea ce
privește designul și fabricarea se referă la reinventarea meșteșugului digital în crearea de
design-uri ambițioase, experienţiale: instalații sculpturale specifice site-ului, pavilioane de expoziție
și piese pop-up display, artă publică și comisii private, precum și colaborări creative cu mărci și
celebrități internaționale.


Andrei PĂDURE, arhitectură parametrică http://padureandrei.com/
Cu o experiență în arhitectură, Andrei este interesat să aibă o mai bună înțelegere și un impact
asupra mediului construit prin utilizarea calculului. Crede că instrumentele pe care le folosim
încadrează percepția noastră despre lume, în consecință, alegând să se concentreze pe
dezvoltarea și personalizarea instrumentelor într-un efort de a aborda două provocări de rezolvare a
problemelor: o mai bună înțelegere a informațiilor de intrare și capacitatea sporită de a construi și
de a evalua spațiul de soluții.


Andrea FELCIUC, arhitect experimentalist, https://www.uar-bna.ro/2018/proiecte/223/,
Operând la intersecția dintre tehnologie și biologie, arhitectul și designerul Andreea Felciuc solicită
o schimbare fundamentală în modul în care proiectăm și construim mediul construit, de la
consumarea Naturii la creșterea ei.
Cu Protoarchitectura, Andreea a fost pionier într-un domeniu care promovează oportunități până
acum imposibile pentru design; informarea modului în care sunt realizate clădirile și produsele și
modul în care forma și compoziția lor materială pot funcționa în armonie cu ecosistemele pe care le
locuiesc, mergând către un design cinematografic adaptativ și o semantică pusă în aplicare între
mișcare și morfologiile scenice.

Înregistrează-te