Tomorrow MUST 2023

Evenimentul arhitectural de amploare organizat începând cu anul 2015 de către filiala lași a Ordinului Arhitecților din România, a devenit tradiție în luna octombrie a fiecărui an, reunind arhitecți, artişti şi oameni de cultură cu scopul promovării domeniului arhitectural. 

MUST-ul de Arhitectură, încă de la prima ediție, a avut drept țintă crearea unui mediu prolific schimbului de idei, concepte și viziuni, adresându-se astfel comunității ieşene şi nu numai. 

Evenimentul reprezintă un ansamblu de conferințe și întâlniri cu profesionişti din țară şi străinătate, expoziții, ateliere și alte activități. 

Astfel, MUST-ul de Arhitectură a înglobat de-a lungul timpului conferințe susținute de reprezentați de prestigiu ai arhitecturii din Marea Britanie, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Bulgaria, Slovenia, Ucraina, Republica Moldova etc., mese rotunde, workshop-uri si prezentări, care tratează teme şi tendinţe actuale din domeniul arhitecturii şi artelor vizuale. Ideea centrală de la care porneşte proiectul este de a crea un liant între societate, administrație și arhitecți, prin întărirea ideii de comunitate, scopul final fiind acela de a evidenția necesitatea dialogului între public şi specialiști, de a sublinia contribuția acestei profesiuni în dezvoltarea socio-culturală a oraşului. 

Scopul acestor manifestări culturale a fost întotdeauna acela de a promova breasla arhitecților și de a implica Ordinul Arhitecților în dezvoltarea comunităților în care își desfăşoara activitatea. 

În contextul dezvoltării economice şi culturale a oraşului laşi din ultimii ani, filiala teritorială Iași a Ordinului Arhitecților din România din această zonă a inițiat o serie de evenimente menite să confere vizibilitate domeniului arhitectural ieşean, precum și profesioniștilor din această breaslă. 

Grupul ţintă vizat în cadrul acestui proiect sunt arhitecții din zona Moldovei, publicul interesat de acest domeniu, studenții de la facultățile de arhitectură, profesionişti din domenii conexe cu acest domeniu. 

În mod tradițional evenimentul cuprinde următoarele categorii: MUST Be There care cuprinde workshop-uri, MUST See care se referă la expozițiile rezultate în urma workshop-urilor, la expoziții de fotografie și la cele care reunesc proiectele participante la concursurile de arhitectură, MUST Join ce presupune o invitație la dezbaterile deschise în cadrul meselor rotunde organizate pe diverse teme si MUST Hear ce înglobează o serie de conferințe susținute de personalități din domeniul arhitecturii şi din segmente conexe ale acesteia, precum sociologie, filosofie sau literatură, precum și prezentări ale firmelor specializate. 

Ediția 2023 – Tomorrow MUST

Anul acesta, 2023, MUST-ul de Arhitectură se va afla la cea de-a VII-a ediție și va avea ca temă generală Tomorrow MUST, motivat de faptul că arhitectura zilei de mâine este proiectată încă de astăzi. Provocator încă din titlu, proiectul este deschis interogaţiilor: Pentru cine proiectăm? Cum va arăta ziua de mâine? și, în consecință, Care sunt prioritățile noastre? 

Vrem să identificăm direcțiile de interes prioritare pentru cercetările noastre, începând de la patru teme fundamentale: Learn, Practice, Connect și Evolve. Fiecare dintre aceste teme se va ramifica în sub-teme, care vor fi susținute de prezentări ale unor personalități din domeniul arhitecturii şi din segmente conexe ale acesteia. Prelegerile vor fi axate pe identificarea unei direcții de interes pentru fiecare dintre cele trei teme menționate, având drept grup țintă actualii și viitorii arhitecți, dar şi reprezentanți ai administrației publice și specialiști din domeniile conexe. 

Astfel, tema generoasă a ÎNVĂȚĂRII, MUST Learn, lansează pentru practicanții de arhitectură și nu numai, o serie de întrebări esențiale ce se referă pe de o parte la instrumentele ce pot fi accesate pentru a satisface această “proiectare a viitorului”, ce presupune conceptul de “future proofing” la nivelul practicii de arhitectură, a specialiştilor şi, pe de altă parte, atacă un alt subiect actual, legat de abordările inter- şi pluridisciplinare, acum mai necesare ca oricând, având în vedere că “oraşul de mâine” nu poate rămâne exclusiv responsabilitatea arhitectului. De asemenea, într-o epocă a globalizării, ce înseamnă pentru un arhitect comunitatea, incluziunea socială, identitatea, rămân subiecte deschise, care vor ocupa mereu un loc important în preocupările practicanților și teoreticienilor de arhitectură. O altă temă de dezbatere este integrarea tehnologiei şi a inovației în transformarea şi îmbunătățirea mediului construit, cum sunt aceste două concepte abordate şi implementate de birourile de arhitectură. Și nu în ultimul rând, va fi abordată problematică rolului pe care îl au urmele trecutului şi memoria colectivă asociată acestora pentru imaginea viitorului.  

Evenimentul va fi deschis prin dezbaterea Meet the architect, în atriumul Facultății de Arhitectura “G.M. Cantacuzino” Iași, avandu-i in centru pe arhitecții Andreea Felciuc, Adrian Moleavin și Bogdan Zaha precum si profesorii din Facultatea de Arhitectură.

Ziua se continua la sediul filialei cu o întâlnire dedicată stagiarilor și îndrumătorilor de stagiu.

MUST Practice reprezinta oportunitatea de a lua contact cu abordari tehnice detaliate, de la procedee specifice de proiectare, concept, tehnici de redactare si antreprenoriat. In acest sens evenimentul propune arhitecTURA de noapte, o noua editie a traseului prin birourile de arhitectura ieșene, workshopul de sustenabilitate susținut de arhitectul Sergiu Petrea, ce se va desfasura in cadrul Facultatii de Arhitectura si workshopul de business creativ al arhitectei Armina Popeanu, la Palatul Braunstein.

MUST Connect – New Iași Architecture înglobează conferințe și mese rotunde, ce tratează subiecte relevante în contextul temei acestui an, prezentarea celor mai importante proiecte iesene si modalitățile de comunicare prin arhitectură.

MUST Evolve este a patra temǎ enunțată în cadrul evenimentului, ce readuce în prim plan o preocupare faţă de NEW IAȘI ARCHITECTURE lansată în parteneriat cu Share Architects si Ziarul de Iași. Arhitectura de valoare este intrinsec sustenabilă, însă discuțiile pe marginea acestui subiect vor viza modalitățile de dezvoltare ulterioare ale conceptului de eco-friendly design și vor analiza tehnologiile și materialele inovative disponibile în acest moment. 

MUST-ul de Arhitectură 2023 se va finaliza cu un eveniment cultural informal, al cărui principal scop este interacțiunea dintre arhitecți, invitați și comunitatea locală și care va include reprezentații muzicale și degustări culinare într-un spaţiu public.

Istoric recent eveniment 

Începând cu prima ediție din anul anul 2015, “MUST-ul de Arhitectură” a devenit un eveniment important în sfera culturală a lașului și a Moldovei, reunind arhitecți, artişti şi oameni de cultură, în scopul apropierii domeniului arhitectural de oameni şi problemele lor, propunându-le să reflecteze şi eventual, să își clarifice percepțiile asupra mediului construit actual. 

MUST-ul de Arhitectură 2019 s-a aflat la cea de-a V-a ediție și s-a desfăşurat împreună cu Regionala de Arhitectură Moldova – R.A.M. 2019, aflată la cea de-a trei ediție. Evenimentul a creat un mediu adecvat schimbului de idei între invitaţi şi public printr-un ansamblu de conferințe și întâlniri cu profesionişti din țară şi străinătate, expoziții, ateliere şi alte activități organizate în parteneriat cu OAR Filiala Bacău-Neamț, OAR Filiala Nord-Est, Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” lași, ARHIAS lași, ASAI și Uniunea Arhitecților din România, Filiala laşi. 

Evenimentele au debutat la Academia Română Filiala lași prin celebrarea a 100 de ani de la naşterea arhitectului Nicolae Porumbescu, au continuat cu organizarea conferinței „Specialiștii ferestrelor, faţadelor şi sticlei”, cu o serie de workshop-uri şi expoziții dedicate studenților și arhitecților si cu doua zile de conferințe. Printre invitații de renume ce au susţinut expuneri prin care au introdus auditoriul în ambiantul arhitectural al comunităților din care provin s-au numărat Perparim Rama – membru fondator și CEO la 4MGroup din Marea Britanie, Miruna Dunu – PR și Visual Communication Officer la MVRDV Olanda, Maxim Calujac din Republica Moldova și RenatoRizzi din Italia, iar numărul de participanți a fost aproximativ 200. 

In ultima zi a MUST-ului de Arhitectură 2019 s-a desfăşurat premierea celor mai bune proiecte expuse în cadrul Regionalei de Arhitectură Moldova – R.A.M 2019. 

Ediția VI a MUST-ului de Arhitectură 2021 a fost decalată în 2022 din cauza restricțiilor impuse de situația pandemică COVID. MUST-ul de Arhitectură 2022 s-a aliniat dezideratelor enunțate în proiectul MUST 2021: Arhitectura post – pandemie, urmărind și promovând modalitățile variate de manifestare a creativității arhitecților, amplificate în contextul restricțiilor pandemice. Astfel, cea mai recenta editie a surprins zonele de interes ale arhitecților, care s-au dezvoltat în perioada restricțiilor pandemice sau post pandemice. De asemenea, a respectat cele patru categorii: MUST Be There, MUST See, MUST Join, MUST Hear, urmărind să evidenţieze într-un mod inedit permanentă preocupare pentru întregul spectru al creativităţii umane, fie că este vorba despre arte vizuale, context social, patrimoniu, ecologie sau inovații tehnice – tot ceea ce califică un practicant al meseriei de arhitect, drept ARHITECT.

Înregistrează-te