Concurs Youth POP-UP!

Concursul de soluții Youth POP-UP se desfășoară în cadrul Programului pentru Implicare și Inovare Civică (piic) dezvoltat de Asociația CIVICA cu sprijinul partenerilor și al fondatorilor.

Organizatori si Parteneri

Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Iași (OAR Iași) urmărește promovarea unui sistem integrat al calității construcțiilor şi a imaginii arhitectului în societate, ca actor important în crearea coeziunii sociale. Prin activitatea sa culturală, OAR Iași încurajează manifestările teoretice și aplicate în domeniul arhitecturii, prin programe adresate atât membrilor organizației, studenților, dar mai ales publicului larg care are nevoie de artă și arhitectură şi care promovează aceste activități ca premise ale unei educații performante.

PARTENERI:

Asociația 123 Education urmărește sprijinirea copiilor, tinerilor si a familiilor acestora în descoperirea și valorizarea potențialului individual și colectiv, în folosul propriu și al comunității.

The Open Network for Community Development s-a înființat în aprilie 2012 din dorința de a asigura sustenabilitatea parteneriatelor româno-belgiene din domeniul dezvoltării comunitare. Fundația sprijină Asociația Grupurilor Locale de Tineret – AGLT care desfășoară activități pentru dezvoltarea tinerilor și a comunității locale.Asociația CIVICA desfășoară, din 2014, proiecte și programe în domeniul cetățeniei active și a bunei guvernări pentru orașe și  comunități mai sustenabile.

Context

Într-un context global în continuă transformare cu presiuni determinate de schimbările climatice, schimbările demografice și digitalizare credem că este necesar ca toți actorii implicați în administrarea orașelor să coopereze și să construiască zone urbane verzi, reziliente, incluzive și competitive care pun omul în centrul dezvoltării lor. Adică, zone prietenoase pentru copii și tineri. De ce? Pentru că orașele concepute pentru copii sunt potrivite pentru toți rezidenții, cresc calitatea vieții și protejează mediul înconjurător. La momentul actual, orașele trec printr-un proces continuu de transformare și îmbunătățire, iar o abordare prietenoasă copiilor are potențialul de a uni mai multe obiective stabilite pentru orașele de mâine, inclusiv sănătate, bunăstare, durabilitate, reziliență și siguranță, fiind în același timp un accelerator al inovației urbane. 

Un oraș care răspunde nevoilor copiilor, de la design-ul spațiilor publice, la existența spațiilor verzi, până la educație și sănătate este un oraș durabil și bun pentru toți cetățenii indiferent de vârstă, categorie socială sau eventuală dizabilitate.

Concursul Youth POP-UP inițiat și coordonat de OAR Iași în parteneriat cu Asociația 123 Education și The Open Network for Community Development se desfășoară în cadrul Programului pentru Implicare și Inovare Civică (piic) www.piic.ro  – dezvoltat de Asociația CIVICA cu sprijin financiar primit prin proiectul PROTEUS dezvoltat de The Transatlantic Foundation, co-finanțat de Uniunea Europeană. De asemenea, piic este sponsorizat de Amazon Development Center Romania, Cake Expert și sprijinit de 48 de fondatori (donatori recurenți) și 41 susținători (donatori unici).

Programul pentru Implicare și Inovare Civică (piic) este un mecanism-rețea care își propune să identifice, conecteze și amplifice impactul inițiativelor civice locale care contribuie la îmbunătățirea calității vieții în Iași. Concursul Youth POP-UP este integrat într-unul dintre cele 4 domenii ale programului, respectiv, Spațiu Public care vizează intervenții pentru un oraș mai prietenos pentru copii și tineri. 

Concurs

Spațiile publice din România au nevoie încă de multe intervenții pentru a fi mai prietenoase pentru copii și tineri. Cu excepția spațiilor de joacă pentru copiii sub 10 ani, a unui mobilier stradal minim și a iluminatului public, spațiile publice din România nu reușesc să-și atingă potențialul comunitar. 

În Municipiul Iași, sunt zone precum Parcul Nicolina, Parcul Alexandru cel Bun, Esplanada din Tătărași etc care adună mulți oameni – de la copii mici până la cei mai în vârstă – iar de cele mai multe din ele lipsesc facilitățile care să stimuleze joaca, activități fizice, educative sau culturale pentru copii și tineri.

Concursul de soluții cu implementare – Youth POP-UP – SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU COPII ȘI TINERI – urmărește dotarea unui spațiu public ieșean cu un obiect urban multifuncțional sau un ansamblu unitar de obiecte destinat copiilor și tinerilor (10-16 ani). Scopul este de a oferi pre-adolescenților și adolescenților o platformă pentru desfășurarea de activități fizice, educative, culturale, de recreere, care încurajează și susține dezvoltarea de aptitudini și comportamente noi.

Lucrările rezultate vor fi obiecte/spații multifuncționale cu sprijinul cărora se pot desfășura activități fizice, educative, reprezentări artistice (teatru, dans, muzică etc) ca funcțiuni principale și funcțiuni complementare (ex. panou de afișaj al evenimentelor următoare, spațiu stocare logistică ușoară/obiecte personale).

Totodată, spațiul multifuncțional dorește să încurajeze tinerii sau trecătorii să activeze spații publice de obicei tipic tranzitorii sau de odihnă. Fie că vorbim de o scurtă pauză sau de o activitate de socializare și joacă, de asistarea la un act artistice sau pur și simplu de un moment de tihnă într-un spațiu calitativ și prietenos. 

Pentru implementarea soluției câștigătoare (asamblarea finală, vopsit etc) încurajăm implicarea directă a copiilor și tinerilor. Urmărim astfel să încurajăm implicarea civică, colaborarea, însușirea și protejarea Youth POP-UP-ului de către tineri. 

Propunem astfel un concurs prin care tinerii studenți, arhitecții, designerii, artiștii să poată experimenta ceea ce înseamna un spațiu pentru mișcare, joacă, socializare, performance. O ocazie pentru tineri să transmită publicului larg ideile îndrăznețe și creative ale generației lor. 

REGULAMENT CONCURS

https://docs.google.com/document/d/1keidHL78tqmZk9ed4igoIRiSegCV69VmVcZjAJqnteU

TEMA CONCURS

https://docs.google.com/document/d/1oIpBs8r4IEnL6XB_j2iEtBOfantCH6BVOh4W_ZHgqdc

ANEXE CONCURS

*disponibile în curând

CALENDAR DE DESFĂȘURARE

10.07.2024 Anunțare Tema concurs. 
10.08.2024Întrebări și răspunsuri.
14.08.2024Predare proiect – până la ora 23:59
15 – 17.08.2024Analiză preliminară a proiectelor de concurs
17-18.08.2024Înregistrare contestații (online)
18.08.2024Soluționare contestații
19.08.2024Jurizarea proiectelor
19-20.08.2024Anunțarea câștigătorilor
21.08 -14.10.2024 Implementare proiecte câștigătoare
De stabilit*Inaugurare și vernisaj

Înregistrează-te