Hotararea 1 – 19.04.2011

Referitor la revista “Repere”, avand in vedere necesitatea imbunatatirii colaborarii cu Asociatia Arhitectilor Iasi si Registrul Urbanistilor din Romania – Regiunea Est pentru editare si publicare revista, avand in vedere necesitatea imbunatatirii activitatii de management si marketing,

CONSILIUL TERITORIAL
HOTARASTE :

Art.1 – Se imputernicesc arhitectii Iulian Vagner, Florin Candid Matei si Alin Hoblea membrii ai Consiliului Teritorial sa reprezinte Filiala Iasi – Vaslui a O.A.R. in relatia cu A.A.I si R.U.R. – Regiunea Est, in vederea stabilirii conditiilor de asociere si de reorganizare a tuturor activitatilor aferente revistei.

Art.2 – Arhitectii Iulian Vagner, Florin Candid Matei si Alin Hoblea vor instiinta periodic Consiliul Teritorial despre activitatea lor, hotararile fiind luate in final de catre Consiliul Teritorial.

Art.3 –Secretariatul O.A.R. Filiala Iasi – Vaslui va transmite hotararea persoanelor susmentionate.

Presedinte O.A.R. – Filiala Iasi
Arhitect George Carapanu

Iasi, 19.04.2011

Știri relevante

Anterioară
Următoare