HOTARAREA 5 – 27.07.2011

Avand in vedere Hotararea Colegiului Director si Consiliului National al O.A.R. privind organizarea unei Conferinte Nationale cu prilejul implinirii a 10 ani de la infiintarea O.A.R.,

Avand in vedere necesitatea adoptarii in principal la Conferinta Nationala a unui nou Regulament de functionare si organizare, precum si a unui nou Cod deontologic,

CONSILIUL TERITORIAL    HOTARASTE :

Art.1 – Se convoaca Conferinta Teritoriala a Filialei Iasi-Vaslui in ziua de 24.09.2011, ora 9,30.  Conferinta va avea loc la sediul Filialei din Iasi.

Art.2 –  In cazul in care, la prima convocare, nu se intruneste cvorumul necesar conform Regulamentului in vigoare,  Conferinta Teritoriala va avea loc in ziua de 01.10.2011, ora 9,30 la sediul Filialei din Iasi.

Art.3 – Consiliul Teritorial al Filialei va hotari asupra Ordinii de zi a Conferintei care se va comunica membrilor prin afisarea pe site-ul Filialei, precum si prin e-mail pana la data de 15.09.2011.

Art.4 – Membrii O.A.R. ai Filialei pot face propuneri “concrete si sustinute” pentru includerea pe ordinea de zi a unor probleme care sunt de competenta Conferintei Teritoriale.  Transmiterea materialelor se va face prin e-mail pana la data de 10.09.2011.

Art.5 – Secretariatul O.A.R. Filiala Iasi–Vaslui va transmite prezenta hotarare membrilor O.A.R. Filiala Iasi prin afisarea pe site si prin e-mail.

Presedinte O.A.R. – Filiala Iasi-Vaslui
Arhitect George Carapanu

Iasi, 27.07.2011

Știri relevante

Anterioară
Următoare