Inspector, clasa I – Compartimentul Monumente Istorice și Arheologie. – DJC Iași

Mai multe detalii și documente despre acest anunț în linkul următor:

https://drive.google.com/drive/folders/1jY_lZqCJfTqJNpYCG2F7Ttg3wwzKGXGe

ANUNT CONCURS DE RECRUTARE

În conformitate cu Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 – Codul administrativ, art. 465 ff Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art. 465, cu modificările și completările ulterioare, va facem cunoscut faptul ca, Direcția Județeana pentru Cultura lași organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacanta de:

  • Inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartimentul Monumente Istorice și Arheologie. Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore/ zi, 40 de ore/ săptămâna.

Condițiile de participare conform articolelor 465 din O.G. nr. 57/2019 coroborat cu H.G. nr. 611/2008:

  • a aiba studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, respectiv studii de lunga durata fo domeniul de licenta ,,Istorie”sau ,,Arhitectura si urbanism”;
  • minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

Condițiile specifice stabilite sunt:

  • cunoașterea unei limbi de circulație internațională ( engleza sau franceza), nivel mediu;
  • cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, nivel mediu.

Concursul va avea loc la Direcția Județeana pentru Cultura Iasi, Bld. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 69, Consiliul Județean Iasi, etaj 2, cam.182, in ziua de 05 mai, 2023, ora 10. 00, pentru proba scrisa.
Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei sense.
Dosarele de înscriere se vor depune in perioada 27 martie – 18 aprilie 2023 intre orele 10:00-13:00, la Direcția Județeana pentru Cultura Iasi, Bld. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 69, Consiliul Județean Iasi, etaj 2, cam.182, persoana contact Apavaloaei Bobi, Director executiv, tel. 0727 832935.
Bibliografia, tematica si atributiile prevazute in fisa postului se afiseaza pe pagina de internet a Directiei Judetene pentru Cultura Iasi.· www.monumenteiasi.ro la sectiunea evenimente.

Mai multe detalii și documente despre acest anunț in linkul urmator:

https://drive.google.com/drive/folders/1jY_lZqCJfTqJNpYCG2F7Ttg3wwzKGXGe

Aplică la acest job

Încarcați un fișier (10MB maxim) sau atașați un link către portofoliu în secțiunea de text.