Lansare concurs de solutii – Sediu OAR Bucuresti

Amenajarea şi consolidarea sediului
Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR din Str. Sf. Constantin nr. 32 – PROIECT TEHNIC

Întrucât sediul Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecților din România din Str. Academiei 18‐20 nu mai poate asigura o funcționare optimă pentru arhitecții Filialei (circa 3500 de membri în decembrie 2013) şi nici pentru relația sa cu publicul, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei a decis, în reuniunea din 16 aprilie 2013, achiziționarea unui imobil aflat în Str. Sf. Constantin nr. 32, sectorul 1, Bucureşti, care prin lucrări de consolidare şi reamenajare să asigure atât spații adecvate serviciilor Filialei, cât şi reprezentativitate organizației în raport cu instituțiile statului şi cu publicul capitalei.

Având în vedere că Filiala Teritorială Bucureşti a OAR – „este o organizație profesională, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget propriu, autonomă, având rolul de a reprezenta, promova şi proteja la nivelul Municipiului Bucureşti interesele profesiei de arhitect ”, noul sediu trebuie să asigure spații pentru activitățile curente, de natură administrativă ale organizației, dar şi pentru desfăşurarea de activități profesionale şi culturale cum ar fi: expoziții‐concurs de arhitectură, cursuri de pregătire profesională continuă, studii pe teme de specialitate, simpozioane, dezbateri şi prezentări pe teme culturale sau profesionale ş.a. (vezi art. 3 din Regulamentul Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR).

Scopul concursului este selectarea unui proiect care să propună o soluție cât mai adecvată de amenajare a imobilului din Str. Sf. Constantin nr. 32, conferind sediului Filialei o imagine reprezentativă în cadrul urban în care se situează. Corelat cu propunerea de refuncționalizare a imobilului se solicită ca o cerință esențială şi soluția tehnică de consolidare a clădirii existente. Ea va constitui o piesă foarte importantă a concursului, soluția de consolidare propusă de concurenți oferind libertatea de exprimare a unei concepții contemporane de amenajare a spațiilor filialei.

Concursul de soluții este inițiat şi organizat de către Filiala Teritorială Bucureşti a OAR în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România, ca o competiție deschisă, accesibilă arhitecților membri ai OAR, într‐o singură fază şi în limba română.

Premiile şi mențiunile acordate sunt:

  • premiul I – 4000 Euro
  • premiul II – 2500 Euro
  • premiul III – 1500 Euro
  • două mențiuni – 500 Euro fiecare.

Mai multe detalii gasiti in fisierul atasat: comunicat lansare concurs

Știri relevante

Anterioară
Următoare