Procese verbale şedinţe GL preşedinţi filiale 21 ianuarie şi 25 martie 2020

21 ianuarie:

1. Reacții adresă oficială OAR privind solicitarea dovezii de luare în evidență și încasarea timbrului de arhitectură

Alexandru Găvozdea propune un tur de masă cu privire la adresa oficială și la reacțiile autorităților locale și întreabă dacă faptul că o astfel de informare vine de la OAR are un alt fel de impact.

Printre punctele de vedere exprimate:
La unele filiale numărul dovezilor scade, deși construcțiile cresc

Din cauza alegerilor locale, subiectul nu prezintă interes pentru primari

În multe cazuri, cea mai problematică este situația comunelor. În majoritatea comunelor nu sunt organizate servicii de autorizare, prin urmare toate documentele se duc spre autorizare la Consiliul Județean. Sunt problematice comunele unde nu există arhitect șef. Până la chestiunea dovezilor, marea problemă în localitățile mici este faptul că se construiește fără autorizație

0 informare ar avea mai mare autoritate dacă ar veni de la national decât dacă ar veni de la filiale întrucât în multe cazuri se colaborează greu cu instituțiile; este greu de spus ce efect ar avea aceasta
În unele cazuri, controalele (de la ISC, primării) dau rezultate
La unele filiale există o creştere a solicitărilor de certificate întrucât s-a cerut o situație a
autorizațiilor eliberate și confruntarea cu dovezile eliberate pentru membrii filialei

Alexandru Găvozdea: Ultima inițiativă de eliminare a timbrului arhitecturii, care a debutat în iulie 2018, a fost pusă în aşteptare. În ceea ce privește dovada, au avut loc recent discuții cu directorul general din Minister și alte persoane cu care s-a stabilit un contact direct. Pozitia care trebuie susținută este cea a utilității dovezii, nu doar pentru membri, ci și pentru administrație și societate: pentru că este o certificare cum că cel care semnează proiectul este calificat, nu este suspendat șamd; pentru că permite colectarea unor informații mult mai rafinate decât prin INS — în acest fel sunt sprijinite autoritățile publice în scopul fundamentării de politică și strategii; în acest document este specificată direcția în care trebuie virată taxa de timbru. Eliminarea dovezii ar duce la pierderea acestor beneficii. Nu este doar o chestiune de relație între profesionist și organizația de care aparține, ci ține și de relația cu autoritățile.

2. Aspecte financiare

S-a realizat o introducere a contextului, făcându-se referire la faptul că ne aflăm într-un proces de reconfigurare a stategiei financiare a Ordinului. Referitor la taxa de dovadă, OAR naţional nu a propus creşterea taxei de dovadă. Acest serviciu are loc prin platforma online şi cu ajutorul secretariatelor de filiale; din analiza costuri-servicii disponibilă, rezultă un cost al acestui serviciu de 16 lei în medie. Există diferenţe între filialele mici şi cele mari, variaţia fiind între 12 şi 24 lei. Întrucât unii au nevoie de mărire pentru a funcţiona mai bine, s-a făcut o solicitare către fiecare filială pentru propuneri referitoare la ce ar trebui inclus în costul de executare al acestui serviciu şi la modul corect de actualizare a preţului dovezii. S-a adus în discuţie şi mărirea plafonului pentru cotizaţia anuală, solicitându-se colectarea de informaţii în acest sens.

Alexandru Găvozdea: S-a solicitat optica filialelor, cu rugămintea de a comunica şi argumente, nu doar de a transmite o sumă.

25 martie:

1. „Parafa electronică” – digitalizarea procesului procesului de avizare-autorizare. lnițiative naționale și implicare locală

Alexandru Găvozdea: Parafa electronică ar permite arhitecților în primul rând să își finalizeze misiunile în format digital pentru a nu resimți un blocaj al activității. Se fac deja demersuri în acest sens. Săptămâna trecută OAR a făcut o adresă către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrațîei pentru ca primăriîle să poată primi și integra documentațîa digitală. Este necesară existenţa unui flux digital. În documentul trimis spre avizare la departamentul juridic al Ministerului se face referire la această parafă prin introducerea sintagmei „semnătură olografă și parafă sau semnătură electronică”. La nivel de Minister, se află în pregătire un cadru juridic care să permită acest lucru. Există câteva inițiative locale de la care putem prelua idei și bune practici. Fiecare regiune trebuie să se gândească la soluții.
Alexandru Găvozdea precizează că astfel de demersuri trebuie făcute in conjuncție cu OAR National și că este vorba despre 2 tipuri de semnături electronice: cea individuală și cea care înlocuiește parafa. Dacă este posibil, cele două instrumente ar putea fuziona in unul singur.
OAR Național se află in discuții cu furnizori — in țară sunt 5 recunoscuți și la nivel european – și s-au cerut deja oferte. Parafa digitală trebuie să fie sub controlul OAR – conform legislației
— și nu poate fi adoptată separat de filialele. Aceasta trebuie certificată și recunoscută la nivel național de către toate instituțìile statului.
Toată lumea este de acord că OAR va merge în direcţia digitalizării. Părerile sunt împărţite cu privire la securizarea semnăturii electronice (unii preferă varianta Cloud, alţii token) şi cu privire la comasarea semnăturii personale şi profesionale (parafa electronică).

2. CNEx şi Conferinţele Teritoriale

Alexandru Găvozdea: La finalul lui aprilie ar fi ultimul moment în care s-ar putea lua o decizie cu privire la amânarea Conferinţei Naţionale Extraordinare, planificată pentru 30-31 iulie. Până la finalul lunii iunie ar trebui încheiate conferinţele teritoriale.
În privinţa CNEx se va anunţa orice schimbare de situaţie. Cu titlu informaţiv vor fi abordate trei subiecte: consulatrea extinsă a membrilor profesiei cu privire la versiunea CATUC, modificări punctuale şi necesare la ROF al Ordinului şi recalibrarea sistemului de taxe şi cotizaţii.

3. Informare măsuri economice

Diana Stan: În privinţa activităţii altor GdL – GdL financiar lucrează la recalibrarea ajutoarelor care pot fi acordate membrilor din TA. OAR este conectat la activitatea Ministerelor Finanţelor, Economiei, Muncii. Este importantă colectarea de date, prin urmare este de aşteptat să circule mai multe chestionare în perioada următoare. GdL pentru concursuri monitorizează în continuare, activ, concursurile din ţară. GdL care se ocupă de stagiu şi dezvoltare profesională este în continuare foarte activ.

Ca o concluzie în privinţa regulamentelor, se discută despre agregarea formulei de participare la CNEx şi la Consiliul Naţional. Alt subiect este prevederea în ROF a votului electronic şi a unor proceduri de urgenţă în caz de criză.

Știri relevante

Anterioară
Următoare