“Transparenta decizionala. Documente in dezbaterea membrilor filialei” 25 noiembrie 2016


Descarca in format PDF Raportul de activitate Filiala OAR Iasi PENTRU ANII 2015-2016

Descarca in format PDF Organigrama Filiala Iasi

1. Activitatea forurilor de conducere:
Colegiul Director s-a întrunit de 7 ori în anul 2015 şi de 5 ori în anul 2016
Consiliul Teritorial s-a întrunit de 5 ori în anul 2015 şi de 2 ori în anul 2016
Participare:
Preşedinte – arh. Mihai Drişcu :

2015
Martie 2015 – întâlnire cu tema „Calitatea în construcţii – prevederi legale şi implementare” organizată de Instituţia Prefectului Şef a Municipiului Iaşi
Aprilie 2015 – participare la evenimentul „Premium People Business Cocktail”
Mai 2015 – participare la Zilele Arhitecturii 2015 – Cluj Napoca – dezbatere cu tema „Direcţia şcolii de arhitectură în România”
Iulie 2015 – Focus grup Iaşi cu tema „Comunitate virtuală pentru asigurarea calităţii şi performanţei”
Septembrie 2015 – participare la întâlnirea organizată de Fundaţia Iaşi –Capitală Culturală

2016
Februarie 2016 – întâlnire cu reprezentanţii Breslei Constructorilor din Iaşi la sediul filialei Martie 2016 – participare la Building Education Bucharest International Forum 2016, eveniment organizat sub egida Ordinului Arhitecţilor din România și dedicat calităţii spaţiului educaţional Iunie 2016 participare la Conferinţa internatională despre viitor în arhitectură şi urbanism intitulată “New Cities” şi Distincţiile INGLASS, organizată de către ABPlus Events în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, la Teatrul Naţional din Bucureşti. Iunie 2016 – participare la a doua ediţie a Forumului Zonal de Arhitectură i Urbanism “MOLDOVA REPER 2030” – Bacău August 2016 – participare la ZILELE CULTURII URBANE la “Uzina de Apa”, Suceava editia a V-a cu tema:Patrimoniul construit între autorul anonim şi personalităţile majore
Octombrie 2016 – participare la bienala timişoreană de arhitectură – BETA, la o serie de prezentări şi dezbateri despre viitorul educaţiei de arhitectură şi cel al profesiei de arhitect, la care au fost invitaţi conducătorii şcolilor de arhitectură din ţară

2. Activitatea comisiilor alese :
2.1. Comisia de disciplină, preşedinte arh. Iulian Nicolau (nr. de şedinţe: 4)
– a analizat 4 dosare şi a soluţionat 3 dosare, 1 fiind încă în soluţionare;
– a acţionat pentru respectarea cu acurateţe a etapelor procedurale în conformitate cu Codul de procedură privind activitatea jurisdicţională a comisiilor de disciplină alefilialelor teritoriale şi cea a Ordinului, în cazul fiecărei sesizări primite pe adresa Comisiei de disciplină;
– a continuat activitatea de prevenţie în scopul respectării prevederilor Codului
Deontologic, Regulamentului şi Legii nr 184/2001 actualizată;
– a participat activ, prin discuţii directe cu arhitecţii, la evitarea unor situaţii
neconforme în ceea ce priveşte legalitatea documentelor necesare pentru eliberarea
Dovezii de înregistrare a proiectului şi contrasemnarea proiectelor de arhitectură;
– a acţionat pentru implementarea recomandărilor Comisiei Naţionale de Disciplină la
nivelul Comisiei Teritoriale, recomandări reieşite în urma convocării din data de
29.05.2015;

2.2 Comisia de avizare a Proiectelor cu Fonduri Europene (nr. şedinţe:7 )
– au fost eliberate 2 avize S.F. şi 21 avize D.T.A.C.

3. Grupuri de lucru constituite şi activitatea lor :
3.1. Grupul de lucru Rural – preşedinte arh. Iulian Vagner (nr. de şedinţe: 2)
s-a obţinut finanţare din taxa de timbru pentru proiectul cultural intitulat : „ Ghiduri de
Arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural”
3.2. Grupul de lucru ”Legislaţie, regulamente, cod deontologic, onorarii” (nr. şedinţe:
1)
– s-au analizat problemele din activitatea grupului şi s-au stabilit direcţiile de acţiune
pentru următoarele perioade;
– s-a intocmit o adresa catre membrii filialei, in care s-a precizat importanţa solicitării
dovezii pentru luarea în evidenţă a proiectelor de arhitectură realizate de aceştia.

3.3 Grupul de lucru ”Exercitarea profesiei, educaţie, pregătire profesională, stagiu” (nr. şedinţe: 8 )
– s-au analizat portofoliile arhitecţilor stagiari care au susţinut interviul pentru
acordarea dreptului de semnătură (17 arhitecţi stagiari au obţinut dreptul de
semnătură)

3.4. Grupul de lucru ”Organizarea şi gestiunea filialei” (nr. şedinţe: 4)
– s-a efectuat inventariere generală în trimestrul I al anului 2015 (mijloace fixe inclusiv
materialul bibliotecar) – L.Cozma, M.Rachieru, V. Masgras, A. Morariu
– s-a actualizat baza de date a Tabloului Teritorial al Arhitecţilor şi s-a transmis la
OAR Naţional pentru implementare în SIOAR: A. Morariu
– s-a efectuat instruirea la OAR Naţional a personalului ce va opera cu SIOAR: A.
Morariu, F. Bodnar – mai; C. Gugleş – octombrie.
– s-a efectuat procedura de selecţie/recrutare pentru postul de secretar (concediu de
maternitate A. Morariu) iulie-august 2015: M. Drişcu, L. Cozma, L Suveică
– s-a atribuit contractul de administrare website filiala către Bluesquare (I.Copacel);
Vlad Olaru a renuntat la contract. (L. Cozma)

4. Activitatea filialei pentru membri, inclusiv formare profesională continuă:
Martie 2015 – Performanţă şi expresivitate în arhitectura faţadelor “Build & Jazz
Session” derulată în colaborare cu Baumit, Rockwool și Brikston – în cadrul căreia cele trei firme au susţinut prezentări, iar în final a avut loc un concert de jazzMartie 2015 – colaborare cu “Young Architects comunity” în organizarea la sediul filialei a unui curs 3DSmax-v-ray pentru studenţi şi absolvenţi
Mai 2015 – Prezentare cu titlul “Tendinţe şi inovaţie” susţinută de firma Rigips –
Saint`s Gobain
Mai 2015 –Seminar de pregătire susţinută de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi cu tema “Securitatea la incendiu şi protecţie civilă”
Mai 2015 – Seminar “Casa e4 din cărămidă de la Wienerberger, model de casă
consum energetic aproape 0 (NZEB)” – Studiu de caz prezentat de arh. Sergiu
Petrea
Iunie 2015 – Prezentare susţinută de firma Novaservis Ferro Group cu tema „Verde Line Plus“
Septembrie 2015 – Organizarea unei întâlniri a membrilor la sediul OAR Filiala Iaşi cu Arhitectul şef al oraşului Iaşi, în care aceştia au avut posibilitatea să ridice
problemele cu care se confruntă în relaţia cu Instituţia Arhitectului Şef.
Octombrie 2015: organizarea MUST-ului de Arhitectură Iaşi şi a Regionalei de
Arhitectură Moldova 2015 – premierea celor mai bune proiecte de arhitectură pentru următoarele categorii:
-Secţiunea 1: Arhitectură rezidenţială
a. Locuinţe individuale
b. Locuinţe colective
-Secţiunea 2: Arhitectura funcţiunilor publice
-Secţiunea 3: Arhitectură industrială
-Secţiunea 4: Amenajări de interior/exterior
-Secţiunea 5: Restaurare, reabilitare, reconversie
-Secţiunea 6: Proiecte, studii, arhitectura participativă
care a cuprins următoarele evenimente:

MUST BE THERE:
– Workshop design parametric (Andrei Pădure, Tudor Nedelcu, Mihai Taraşi, Bogdan Zaha)
-Workshop ”People Meet (in) Architecture” (Laurian Ghiniţoiu)
-Workshop ”De-A Arhitectura”
-Pavilionul Aociaţiei Studenţilor Arhitecţi din Iaşi
MUST SEE:
– Regionala de Arhitectură Moldova 2015
– Expoziţie – Design parametric
– Hands-On De-A Arhitectura şi Expo – Licee de Arhitectură din Iaşi şi Suceava
– Expoziţie fotografie de arhitectură – Laurian Ghiniţoiu
– Expoziţie de fotografie „People meet (in) Architecture”
MUST HEAR:
Serie de conferinţe susţinute în cadrul evenimentului „Arhitectura celuilalt” de către:
– Augustin Ioan – ”Arhitectura alterităţii radicale”
– Bogdan Zaha – ”Afecte spaţiale şi euristici sociale”
– Şerban Ţigănaş – ”Tema pentru arhitectură”
– Partricia Erimescu – ”Rammed Earth Workshop in Tanzania”
– Adrian Pop – ”CERC Boldeşti-Scăieni”
– Vintilă Mihăilescu – ”Zidul şi pârleazul. O perspectivă antropologică”
– Francoise Pamfil – ”Timpul contemplativ şi megabiţii pe secundă”
Regionala de Arhitectură Moldova 2015 a cuprins lucrări ale membrilor filialelor
organizatoare: OAR Iaşi, OAR Nord-Est şi OAR Bacău Neamţ, care au fost expuse în Atrium Palas în perioada 22-27 octombrie 2015.
Juriul R.A.M. a fost compus din:
– Arh. Şerban Ţigănaş – preşedinte
– Arh. Bogdan Demetrescu
– Prof. arh. Aurelia Karpov
– Arh. Tudor Grădinaru
În cadrul Regionalei au fost invitaţi să expune şi membrii Uniunii Arhitecţilor din
Republica Moldova, care au participat cu 6 lucrări.
MUST-UL de Arhitectură a cuprins şi concursul de eseuri cu tema „Arhitectura
celuilalt – între graţie şi gravitaţie” adresat studenţilor de la arhitectură. Juriul acestui concurs a fost compus din:
Prof.dr. Augustin Ioan preşedinte juriu, UAUIM, Bucureşti
Conf. dr. arh. Francoise Pamfil membru, UAUIM, Bucureşti
Prof. dr. Vintila Mihailescu membru, SNSPA, Facultatea de Ştiinte Politice,
Bucuresti
Conf. dr. arh. Mihai Driscu membru, UT, Facultatea de Arhitectura, Iasi
Noiembrie 2015: Organizarea în colaborare cu Breasla Constructorilor a conferinţei
“Proporţia de aur în construcţii”, la Muzeul Unirii, în Sala Dublei Alegeri
Decembrie 2015 : organizarea concursului Brad Creativ
Decembrie 2015: organizarea petrecerii de sfârşit de an la sediu OAR Iaşi şi a
concertului din cadrul acesteia intitulat “Rock & Blues Kid” şi susţinut de Andrei
Cerbu
Mai 2016 eveniment Caramida in Arhitectura Moderna, invitat special Dr. Arhitect
Radu Teaca – in colaborare cu Wienerberger, la restaurant Select
Mai 2016 seminarul tehnic cu tema “Soluţii constructive sustenabile pentru clădiri zero energie, în parteneriat cu Xella Ro, Complex Palas, sala Verdi
Iunie 2016 sesiunea de prezentări în colaborare cu Sika România având tematica
“Soluţii Sika în domeniul construcţiilor industriale și rezidenţiale” – Complex Palas, sala Verdi
Octombrie 2016 – organizarea MUST-ului de Arhitectură Iaşi în colaborare cu AB
Plus, care a presupus:
o serie de conferinţe – invitat special Dan Hanganu
expoziţii – G.M. Cantacuzino Modernism hibrid
Sorin Vasilescu Modernismul Interbelic în România
workshop-uri – Atelierul de Noapte si workshop de fotografie
5. Colaborarea filialei cu autorităţile publice locale:
August 2015 – Nominalizarea unor arhitecţi pentru a face parte din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism înfiinţată la nivelul Primăriei Iaşi
Septembrie 2015 – Întâlnire de lucru la sediul Fundaţiei „Iaşi – Capitală Culturală
Europeană” în vederea pregătirii dosarului de candidatură a Iaşului la titlul de
Capitală Europeană a Culturii 2021
Octombrie 2015 – Întâlnire cu primarul Chirica în vederea soluţionării problemei
sediului OAR Iaşi.

6. Colaborarea filialei cu arhitecţii şefi:
6.1. audienţe pentru arhitecţi la Serviciu Urbanism Primăria Iaşi.
6.2. întâlniri periodice cu Arhitectul Şef al Primăriei Municipiului Iaşi, Tudor
Vericeanu, la sediul filialei OAR Iaşi

7. Alte activităţi importante iniţiate şi organizate:
7.1. la Palatul Copiilor dna arh Dornescu, în calitate de vicepreşedinte, a susţinut
activitatea instituţiei cu eseul de prezentare istorică şi arhitecturală a corpului de
clădire de pe bulevardul Carol a Palatului Copiilor, intitulat ,,Palatul Cozadini – un original interpret al timpului”, la secţiunea ,,Dialogul Artelor”, din cadrul manifestării
Concursul Naţional Transcurricular de Lectură şi Interpretare ,,Ionel Teodoreanu” – mai 2015
7.2. parteneriat cu asociaţia De-a Arhitectura:
– evenimente de sfârşit de an şcolar (iunie 2015) – Paşcani, Moţca, Şcoala Varlaam,
Liceul Waldorf, Palatul Copiilor;
– Organizarea şi coordonarea arhitecţilor voluntari pentru anul şcolar 2015-2016;
– Organizare training (iulie-august 2015);
– Organizare training la sediul OAR Iași (11-12 septembrie 2015);
-Organizare workshop ”arhitectură participativă” în cadrul MUST-ului de Arhitectură
Iaș i 2015, la care au participat elevi din clasele primare ale ș colilor din Iaș i.
7.3. organizarea Street Delivery, împreună cu fundaţia Cărtureşti (iunie 2015)

8. Relaţia cu celelalte profesii:
8.1. Iniţierea colaborării cu „Breasla Constructorilor Ieşeni”

9. Probleme deosebite nerezolvate:
Un nou sediu pentru filiala OAR Iaşi
Preşedinte,
Arh. Mihai Drişcu

Știri relevante

Anterioară
Următoare