REORGANIZAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIULUI PUBLIC CENTRAL DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea are iniţiativa unei investiţii de modernizare şi reorganizare a unui tronson al spaţiului public din centrul oraşului pentru finanţarea căreia să fie accesate fonduri structurale europene. Se doreşte ca lucrările de execuţie a amenajării spaţiului public să demareze în anul 2012. Pentru obţinerea proiectului, promotorul lansează un concurs de soluţii în două faze, în limba română, deschis concurenţilor din România, statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană. Concursul este organizat ca o procedură de achiziţie publică independentă urmată de atribuirea contractului de proiectare pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic fără publicarea unui anunţ prealabil de participare.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a Ordinului.

Membrii titulari ai juriului sunt: arh. Michael Buck, arh. Ştefan Ghenciulescu, reprezentantul OAR, arh. Tiberiu Florescu, reprezentantul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, arh. Peterffy Miklos, arh. Cristinel Vlad, arhitectul şef al municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentantul promotorului. Membrii supleanţi sunt: arh. Doina Negoiţă, ing. Elena Liliana Mihăilescu.

Din punct de vedere financiar, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pune la dispoziţie fondul total de premii de 16.500 euro, finanţarea serviciilor de proiectare şi a organizării concursului de soluţii.

Toate informaţiile necesare concurenţilor şi documentaţia de concurs sunt accesibile în pagina oficială a concursului, în limba română cu adresa Internet <http://oar.squarespace.com/concurs-ramnicuvalcea/> (Secţiunea Concursuri).

Știri relevante

Anterioară
Următoare