Studiul sectorial al profesiei de arhitect la nivel european III

CONSILIUL ARHITECŢILOR DIN EUROPA

Aşa cum s-a menţionat în ediţia din martie 2012 a Buletinului Informativ, Consiliul Arhitecţilor din Europa (ACE) a comandat firmei specializate Mirza & Nacey Research realizarea celei de-a treia ediţii a Studiului sectorial al profesiei de arhitect la nivel european. Primele două ediţii au fost elaborate în 2008 şi 2010.

Studiul sectorial din 2012 îşi propune:

  • să analizeze şi să prezinte o vedere de ansamblu asupra profesiei de arhitect din Europa
  • să pună în evidenţă evoluţia profesiei şi a pieţii, comparativ cu situaţia reflectată de studiile din 2008 şi 2010, îndeosebi prin prisma situaţiei economice diferite. Se va întocmi o importantă bază de date cu caracter istoric
  • să analizeze şi să prezinte date statistice esenţiale privind profesia de arhitect din fiecare stat membru care participă la această cercetare.

Scopul ACE este să realizeze un studiu on-line în rândul arhitecţilor din întreaga Europă. În acest sens, Organizaţiile Membre ale ACE vor trimite, prin email, un link personalizat al chestionarului on-line, către toţi membrii ale căror adrese de email le cunosc.  Nici ACE, nici firma Mirza & Nacey Research nu solicită accesul la adresele personale de email şi, prin urmare, nu intră în contradicţie cu reglementările privind protecţia datelor.

După două săptămâni de la transmiterea primului email, se va trimite un mesaj de revenire membrilor care nu au răspuns, iar după alte două săptămâni, se va expedia un ultim mesaj de rapel.

Calendar

Cele trei seturi de email-uri se vor transmite membrilor după cum urmează:

Primul set: în săptămâna 14 – 21 mai 2012

Al doilea set: în săptămâna 28 mai – 4 iunie 2012

Al treilea set: în săptămâna 11 – 18 iunie 2012

Studiul se va încheia după trei săptămâni de la email-ul de revenire final, deci 30 iunie 2012 va fi data finală până la care membrii Organizaţiilor vor putea participa la acesta.

Chestionarul on-line

Dând click pe hyperlink-ul inclus în email, se va accesa pagina unde se poate opta pentru vizualizarea chestionarului într-una din cele 14 limbi în care este tradus până în prezent (BG, CZ, DE, EE, EN, FI, FR, GR, HR, IT, NL, PL, RO, TR). Pagina respectivă oferă posibilitatea de a alege să participaţi la unul din cele două studii:

Studiul arhitecţilor cu birouri individuale – pentru cei care au responsabilitatea financiară şi legală a unui birou de arhitectură;

Studiul arhitecţilor – pentru toţi ceilalţi membri.

Studiul arhitecţilor cu birouri individuale va fi mai amplu decât Studiul arhitecţilor şi va cuprinde întrebări referitoare la volumul de activitate, probleme financiare şi de management ale biroului individual de arhitectură, precum şi întrebări mai personale/generale despre exercitarea profesiei. Studiul arhitecţilor se va axa pe întrebări referitoare la remuneraţie/salariu; carieră; statut; reputaţie; percepţia profesiei.

După ce arhitecţii au terminat de răspuns la întrebări, li se va cere să apese pe butonul „Trimiteţi” şi datele vor fi transmise firmei Mirza & Nacey Research pentru a fi analizate.

Proiectul de chestionar este disponibil ,în prezent, doar în l. engleză, la adresa:

http://www.tickbox.org/ace_home.asp?cid=999&rid=999&mid=999

Cum vor fi folosite datele

Toate datele vor fi colectate şi incluse în diagrame, aşa încât nici un respondent nu va putea fi identificat. Informaţiile strânse vor fi folosite pentru a da impact şi relevanţă Raportului de cercetare final, care va putea deveni imediat un document de referinţă primară pentru Ordine ale Arhitecţilor, Institute de Arhitectură şi arhitecţi din întreaga Europă. Studiul va contribui la descrierea mai riguroasă a situaţiei profesiei de arhitect din fiecare ţară participantă, precum şi din Europa în ansamblu.

Studiul din 2010 este disponibil pe site-ul ACE la adresa:

http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/228/language/en

Vă mulţumim anticipat pentru cooperare.

Ian Pritchard
Secretar General
Consiliul Arhitecţilor din Europa

Știri relevante

Anterioară
Următoare