Ordinul Arhitectilor din Romania este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, cu personalitate juridica de drept privat, de interes public, cu patrimoniu si buget propriu, autonoma si independenta, avand rolul de a reprezenta si ocroti la nivel national si international interesele profesiei de arhitect.

Ordinul Arhitectilor din Romania – Filiala Iasi s-a infiintat potrivit Legii privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, nr. 184 / 12 aprilie 2001.

Din Ordinul Arhitectilor din Romania – Filiala Iasi fac parte, obligatoriu, toti arhitectii si conductorii arhitecti cu drept de semnatura, si, la cerere, arhitectii si conductorii arhitecti fara drept de semnatura sau arhitectii stagiari din judetele Iasi si Vaslui.

La lucrarile pentru care legea impune obtinerea autorizatiei de construire, proiectele de arhitectura vor fi elaborate de un arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura (art. 3 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, Legea nr.50/1991, Legea nr.453/2001 si Normele de aplicare a Legii nr.50-1991). De asemenea, planurile de urbanism zonale, PUZ, planurile de urbanism de detaliu, PUD si planurile de urbanism generale, PUG, supuse avizarii sau aprobarii, vor fi elaborate de arhitecti cu drept de semnatura (art. 3 alin. (2) din Legea nr. 184/2001).

Orice prestatie a arhitectului indiferent de modul de exercitare a profesiei se realizeaza numai pe baza unui contract incheiat cu clientul in care vor fi prezentate in mod clar clauzele stabilite de O.A.R. cu referire la dreptul de autor, onorariile minime si obligatiile arhitectului.